Aksepterte «slave-kontrakten»

 Arbeidstilsynet reagerte ikke på de omstridte kontraktene. Advokat Eivind Arntsen (øverst) og Fellesforbundets Terje Berghagen reagerer.

Arbeidstilsynet reagerte ikke på de omstridte kontraktene. Advokat Eivind Arntsen (øverst) og Fellesforbundets Terje Berghagen reagerer. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Allerede i 2012 fikk Arbeidstilsynet innsyn i arbeidskontraktene advokat har kalt slavekontrakt.

DEL

I fjor ble tilsynet avsluttet uten pålegg. To innsendte kontrakter inneholder flere av de mest graverende punktene fra arbeidskontrakten Dima Delieva sto fram med i desember.

LES OGSÅ: - Jeg er en hvit slave i Norge

Hennes og 2012-kontraktene er ikke identiske, men tilsynssaken avklarer nå at Vesa's bemanning selskap (VBS) tok inn flere av de omstridte punktene sensommeren 2012.

Kontraktene Arbeidstilsynet fikk se sier at den ansatte.

- Kun kan si opp ved graviditet, militær- eller siviltjeneste.

- Får en bot på 2.000 kroner om kontrakten brytes og mister retten til feriepenger.

- Er bundet til selskapet i fem år. I tidligere kontrakter fra 2012 er bindingstiden tre år.

Ikke vårt ansvar

- Dette handler om privatrettslige forhold. Vi har ingen hjemmel for å gå inn på dette i vår praksis, sier tilsynsleder Bård Hjorth i Arbeidstilsynet.

Han var ikke ansvarlig da saken ble liggende hos dem i nesten ett år. Dette skjedde på grunn av langvarig sykefravær, noe som også påvirket hvordan saken ble avsluttet i mai i fjor.

- Det var litt spesielle forhold hos oss da, og denne saken kom nok skjevt ut i forbindelse med sykdom, sier Hjorth.

Da han først fikk referert avtalens innhold av Ringerikes Blad, sa Hjorth:

- Generelt tror jeg ikke vi kunne ha sluppet denne lett. Jeg kan ikke svare for tidligere vurderinger, men dette er ikke gjennomgående i vår måte å håndtere slike saker på.

En uke senere har han satt seg nærmere inn i saken, og tar mindre selvkritikk. Hjorth sier at minimumskravene stort sett var oppfullt i avtalene. Samtidig sier han at tilsynsrapporten ikke godt nok synliggjør hva som faktisk er vurdert.

Ørnulf Halmrast, satsingsansvarlig for arbeidet mot sosial dumping i Arbeidstilsynet, ønsker ikke kommentere de konkrete punktene. På generelt grunnlag sier han:

- Når vi vurderer innsendte arbeidsavtaler vil vi normalt gi tilbakemelding til bedriften dersom innholdet i arbeidskontrakten er i strid med krav i arbeidsmiljøloven. Dette kan også gjelde det privatrettslige området, men må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Saksbehandler ønsker ikke å kommentere saken.

Advokat reagerer

Det var arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsen i Dalan advokatfirma som i desember dissekerte VBS' arbeidskontrakt.

Han mener det er god grunn til å stille spørsmål ved kvaliteten på det gjennomførte tilsynet og tilhørende vurderinger når de ikke har reagert.

- Om de ikke påpeker åpenbart ulovlige forhold kan det misoppfattes og oppleves som «godkjent» for arbeidsgiver.

Hans hovedinntrykk av Arbeidstilsynet er at de gjør en god og samvittighetsfull jobb.

- Men her kan det i tilfelle se ut til å ha skjedd en juridisk «arbeidsulykke». Avtalene er så åpenbart i strid med regelverket at det etter mitt syn burde vært reagert.

Hans erfaring er at Arbeidstilsynet normalt reagerer på slike forhold.

Arntsen presiserer at han ikke kjenner saken og tilsynet i detalj, og er derfor varsom med å konkludere for bastant.

- Beklagelig

Også Terje Berghagen, leder i Fellesforbundet Øvre Buskerud, stusser over at Arbeidstilsynet ikke reagerte.

- Jeg synes det er rart, selv om det er utenfor deres ansvar. De fleste reagerer på dette, bare ikke Arbeidstilsynet.

Fellesforbundet bisto i fjor den tidligere VBS-ansatte Iliana Kaburvoa , en sak som kom til en omforent løsning.

Det ble også starten på at selskapet reviderte sine kontrakter ved hjelp av advokat Stian Hatleberg i Advokatene Brørby, Hatleberg og Reinsnos.

- De nye kontraktene har trådt i kraft for nye arbeidstakere som har begynt nå like over nyttår, sier Hatleberg.

Det har tidligere vært spekulert i om VBS har operert med offisielle og uoffisielle kontrakter. En av de ansatte fra 2012 har bekreftet overfor Ringerikes Blad at Arbeidstilsynets kontrakt er reell.

Nytt tilsyn?

- Tilsynsleder Hjorth: Ut fra det du nå vet, er det rimelig å initiere et nytt tilsyn?

- Det synes jeg høres naturlig ut å vurdere, sier Hjorth, men understreker at det da vil være opp til avdeling Buskerud.

Artikkeltags