Gå til sidens hovedinnhold

Sanner: – Jeg ser ingen hensikt i å utrede noe som ikke vil bli realisert

Artikkelen er over 4 år gammel

– Jeg ser ingen grunn til å utrede noe som ikke vil bli realisert. Det sa statsråd Jan Tore Sanner (H) til Utstranda velforenings forslag om minnested på Utsikten.

Statsbygg mener at Utøya-kaia egner seg som minnested etter 22. juli. Det går fram av en rapport, som torsdag ble overlevert til Kommunal – og moderniseringsministeren.

Analysen av området viser at den nordligste delen av tomten er best egnet for plassering av minnested. Visuell kontakt med Utøya, brygga og nærhet til vannet er lagt til grunn i denne vurderingen. Plasseringen ligger også skjermet og lunt for besøkende og naboer.

Samtidig understreket Statsbygg at blant annet trafikale forhold og adkomst for rullestolbrukere må utredes, om departementet går videre med Utøya-kaia.

LES OGSÅ: Laila Gustavsen: – Nok er nok

– Beslutningen ikke tatt

Statsråd Jan Tore Sanner (H) innrømmet at saken er krevende med mange berørte. Regjeringen har hatt et sterkt ønske om et samlende minnested.

– Jeg er glad for at staten gir en så klar anbefaling, men beslutningen er ikke tatt, sa Sanner.

LES OGSÅ: – HER er det beste minnestedet

Men den vil komme raskt, før sommerferien, varslet han.

– Nå skal jeg gå gjennom Statsbyggs rapport, og jeg tar sikte på å fatte en beslutning før sommeren om hva vi gjør videre. Dette er en krevende sak med flere ulike interesser og hensyn, men det er også en påkjenning for mange at det har tatt så lang tid å få på plass et nasjonalt minnested i Hole, sier Sanner.

Han håper nå at alle vil bidra til en verdig avslutning og et minnested og varsler også at dialog med Hole kommune og Statens vegvesen blir viktig framover.

– Det er snart seks år siden de tragiske hendelsene 22. juli 2011 der 77 mennesker mistet livet. Jeg er opptatt av at vi skal få et minnested i Hole kommune som flest mulig kan samles om, et verdig minnested der vi kan sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier statsråden.

MEN: Naboene truer med rettssak for å stanse Utøykaia som minnested

Ingen attraksjon

Rapporten fra staten vurderer også bruken av kaiområdet, trafikk, besøksmuligheter og innspill og synspunkter som er kommet fram i en bred medvirkningsprosess. Statsbygg har denne gang lagt stor vekt på medvirkning fra berørte, også i en til en-samtaler, etter tidligere å ha fått kritikk fra Utstranda velforening.

 

Forslaget om Utøya-kaia som minnested kom fra AUF og Støttegruppen etter 22. juli.

Et nasjonalt minnested ved Utøyakaia skal framstå som lavmælt og verdig og bidra til å hedre de døde, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige.

LES OGSÅ: Chaffey: – Vi har ikke bestemt oss for minnested

Minnestedet skal ikke tilrettelegges eller profileres som en turistattraksjon.

Nå skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet beslutte om Utøya-kaia skal legges til side, eller om planlegging og utforming av et minnested ved kaia skal settes i gang.

Statsbyggs anbefaling

  • Hvis statsråd Jan Tore Sanner (H) beslutter å gå videre med Utøya-kaia, anbefaler Statsbygg at følgende premisser legges til grunn.
  • Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted.
  • Ved utforming og håndtering av tekst og bruk av ofrenes navn, vil det være spesielt viktig å involvere de etterlatte. Lokalsamfunnets innsats i redningsarbeidet bør fremgå.
  • Dagens aktiviteter og virksomhet på kaia opprettholdes.
  • Nærmeste naboer skal skjermes i nødvendig grad.
  • Det gjøres nødvendig tilrettelegging og trafikksikkerhetstiltak langs Utstranda.
  • Minnestedet skal ikke tilrettelegges eller profileres som en turistattraksjon.
  • Minnestedet plasseres innenfor lokalisering C.
  • Videre medvirkning med AUF, Støttegruppen, lokalsamfunnet og andre berørte parter.

 

LES OGSÅ: Støre ber naboene godta minnested på Utøyakaia

 

Kommentarer til denne saken