Mens rettssaken som Anders Behring Breivik hadde anlagt mot staten pågikk før påske, ble det kjent at regjeringen har besluttet at minnesmerket skal stå klart i 2017.

Naboene har reagert kraftig på saken. Mange av dem deltok aktivt i redningsarbeidet mens massedrapsmannen skjøt og drepte ungdommer på AUF-leiren for snart fem år siden. Naboene mener regjeringen ikke lytter til deres syn og har varslet at de vil gå rettens vei for å hindre at minnesmerket legges til Sørbråten.

Departementet besluttet 1. oktober 2014 å videreføre reguleringsplanarbeidet etter at Hole kommune ikke ønsket å behandle planforslaget videre. Etter at reguleringsplanen nå er vedtatt, skal departementet utarbeide et oppdragsbrev til Statsbygg for å videreføre arbeidet med minnestedet.

Det er den svenske kunstneren Jonas Dahlberg som vant konkurransen om å få utforme minnestedet. Dahlbergs vinnerforslag innebærer å kutte en odde på Sørbråten i to for å gjenskape den fysiske følelsen av tap.

Regjeringen har varslet at det skal jobbes videre med skjermingstiltak slik at belastningen blir minst mulig for nærområdet. Kulturdepartementet er dessuten i dialog med Dahlberg for å vurdere mindre justeringer i utformingen av kunstverket.

– Kulturdepartementet skal også sammen med KORO, Kunst i offentlige rom, se på muligheten for å utforme en takk og en anerkjennelse til lokalsamfunnet i forbindelse med det nasjonale minnestedet, opplyser regjeringen.