Vil ha nasjonalt beredskapssenter på Eggemoen

Ordfører Kjell B. Hansen har kjempet for at Eggemoen skal bli vurdert som lokaliseringssted for et nytt nasjonalt beredsskapssenter. Mange trodde kampen var tapt. Men nå kan det bli ny vurdering.

Ordfører Kjell B. Hansen har kjempet for at Eggemoen skal bli vurdert som lokaliseringssted for et nytt nasjonalt beredsskapssenter. Mange trodde kampen var tapt. Men nå kan det bli ny vurdering. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

I et brev datert 14. juli ber ordfører Kjell B. Hansen og regionkoordinator Hilde B. Fivelsdal regjeringen vurdere lokaliseringen av et nasjonalt beredskapssenter på nytt.

DEL

Bakgrunnen for anmodningen er et VG-intervju av statsminister Erna Solberg der lokaliseringen igjen aktualiseres.

Ønsker ny vurdering

Ordfører Kjell B. Hansen og regionkoordinator Hilde B. Fivelsdal, begge representater for Rådet for Ringeriksregionen skriver i et brev stilet til Justis-og beredskapsdepartementet 14. juli:

«Det påpekes at Alnabru-alternativet har en del begrensninger, blant annet tomtestørrelse og nærmest ingen mulighet for utendørstrening. Disse begrensningene kunne vært unngått om Eggemoen hadde blitt valgt.»

Flere alternativer skal være under vurdering, og Hansen og Brørby Fivelsdal ber om at Eggemoen nå skal bli innlemmet.

Rådet for Ringeriksregionen har tidligere presentert Eggemoens fasiliteter, og legger derfor denne til grunn for søknaden.

LES OGSÅ: Mer til politi, beredskap og fengsler

Flere runder

Ordføreren sendte også 2. desember 2013 et brev til statsministeren og justisministeren der han ba om at senteret blir lokalisert til Eggemoen.

Også i forrige runde, da Stoltenberg-regjeringen skulle bestemme hvor senteret skulle ligge, ba ordføreren om at Eggemoen ble vurdert.

I brevet til Erna Solberg og Anders Anundsen pekte han på at Eggemoen lå sentralt og godt til rette, hadde operativ flyplass med fasiliteter som tilfredsstilte de nasjonale behov. Dessuten viste han til at det var store arealer tilgjengelig, blant annet et moderne skyteanlegg.

«Eggemoen er et tidligere militært område og Forsvaret har fortsatt sentrale anlegg i områder», påpekte han i brevet.

Justisminister Anders Anundsen åpnet i 2013 opp for å se på andre steder å plassere beredskapssenteret enn på Alnabru, der forrige regjering ville ha det. Årsaken til at han ønsket å se på andre alternativer, også utenfor Oslo, er at det kunne bli for trangt på Alnabru. Dessuten kunne et nasjonalt beredskapssenter der komme i konflikt med økt kapasitet ved godsterminalen på stedet. Noe Norsk Jernbaneforbund har reagert på.

Lahaugmoen var også en mulig lokalisering.

Mer informasjon om saken finner du på regjeringen.no. (Linken tar deg rett til gjeldende nyhetsmelding.)

LES OGSÅ: Kartverket har laget 75.000 nye kart for bedre beredskap

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken