Landskapsarkitekt Thormod Sikkeland, som er engasjert av grunneierne, presenterte mandag ettermiddag tegninger for en storutbygging ovenfor Grøndokka.

Området er gult byggeområde for 40 boliger i Holes kommuneplan, men området høyt over Sundvollen er bratt og Block Watne skal ha prøvd seg på det uten å lykkes.

– Området er ikke egnet for 40 eneboliger. Det er for bratt, sa Sikkeland da han la utbyggingsforslaget fram for plan- og miljøstyret i Grøndokka.

Terrasseleiligheter

I stedet for eneboliger foreslår arkitekten at de aller fleste boenhetene blir terrasseleiligheter med parkering under og heis. Noen få eneboligtomter ser han muligheter for å finne plass til.

Boligfeltet vil ligge vestvendt og få adkomst fra Dronningveien på et sted der den gjør en nær 90 graders sving. Utsikten vil bli formidabel; Sikkeland tror han kan love alle beboerne fantastisk utsikt ut over Tyrifjorden og Steinsfjorden.

Men politikerne likte dårlig at planleggeren hadde tredoblet antallet boenheter i området. De ville ha færre boenheter, flere grønne lunger og mer "luft".

– Dette er for tett, mente Kristin F. Bjella (Sp).

Barnerepresentant Knut Emil Kolstø syntes at altfor små arealer var satt av til lek, andre var bekymret for skole-, barnehage- og sykehjemskapasiteten. Tore Solheim (H) mente at forslaget kom ubeleilig.

Salget av boliger på Elstangen, der kommunen er medeier, har gått tregt. Solheim antydet at Kleivåsen burde vurderes opp mot andre forslag i revideringen av kommuneplanen.

– Forutsigbarhet

Det fikk arkitekten til å reagere. Han påpekte at boligområdet er vedtatt, og at en utbygger må kunne forvente forutsigbarhet, ikke omkamper om avsatte områder.

– Vi vil ha en fornuftig utbyggingstakt og vil finne den rette balansen sammen med kommunen, sa Sikkeland og så det som naturlig med en etappevis utbygging.

Statens vegvesen vil ifølge plankonsulent Hilde Bendz også ha et ord med i laget i utbyggingssaken. Vegvesenet skal være skeptisk til høyere belastning av E16-krysset i Sundvollen.

Hemmelig

Hvem som vil bli utbyggeren var det forøvrig hemmelighetskremmeri rundt i går kveld. Eieren av Sundøya Fjordhotell, Reidar Engebretsen, møtte opp på befaringen og i herredshuset.

Overfor Ringerikes Blad hevder han kun å være interessert i prosjektet som nabo. Ifølge landskapsarkitekten har grunneierne gått sammen om en felles utbyggingsavtale, og en utbygger har lagd en kjøpsavtale for området og har tatt ansvar for å starte planarbeidet.

– Hvem er utbyggeren?

– Det er en lokal gruppering som har gått sammen, og Reidar (Engebretsen) er i prinsippet talsmann for grupperingen, sa Sikkeland.

Og da fikk de to det veldig travelt. Engebretsen ville ikke si noe om sin rolle, eller om han ville være med som utbygger.

– Det vet jeg ikke ennå, sa han kort.