Gå til sidens hovedinnhold

1.300 personer deltok i redningsarbeidet

Artikkelen er over 9 år gammel

I tiden under og etter Utøya-tragedien var svært mange mennesker involvert i redningsarbeidet.

Grove anslag viser at over 1.300 mennesker deltok i redningsarbeidet under og etter Utøya-massakren 22. juli. For Hole sin del har mye fungert bra, mener rådmannen.

Ringerikes Blad har gått gjennom ulike anslag over hvor omfattende redningsarbeidet var i forbindelse med terroranslaget mot AUFs sommerleir på Utøya. Ifølge kommunens egne tall er det snakk om 250 mennesker.

Psykososial beredskap

– Det er et grovt anslag. Disse var med en eller flere ganger i perioden. Inkludert i tallet er alle kommunene som var med i det medisinske apparatet. Det var aldri manko på folk. Vi fikk tilbud om hjelp fra alle hold, forteller rådmann Ståle Tangestuen.

Ifølge psykiatrikoordinator Jane Nordhagen er det folk i psykososial helseberedskap fra hele Vestre Viken som har deltatt.

– Det har vært et enormt samarbeid på tvers av alle nivåer innen psykososial kriseberedskap. Her har første-, andre-, og tredjelinje hatt sømløst samarbeid. Det var et stort samarbeid mellom flere sykehus og mange kommuner, sier hun.

Tangestuen hadde akkurat startet ferien i England da skytingen startet. Kommunelege Bernt Ivar Gaarder og psykiatrikoordinator Jane Nordhagen satte i gang apparatet lokalt.

– Den første dagen ønsket jeg meg et team på tjue personer. Psykologer, prester, imamer, leger og helsepersonell. Vi fikk inn 37 stykker. Det sier litt om viljen til å hjelpe, sier Gaarder.

225 på sykehuset

Fra Ringerike sykehus får vi opplyst at 225 helsepersonell deltok aktivt. Dette var folk som var på jobb, ble kalt inn fra ferie og eksterne som bidro. Den gruoppvekkende hendelsen til tross, Hole kommune ser nytten av å ha fått en historisk «stresstest» i ettertid.

– Vi har fått trent skikkelig på samhandling. Samarbeidet har fungert godt på tvers av sektorer. Vi har jo øvd på ulike scenarier tidligere, men noe slikt kunne ingen tenke seg, sier Gaarder.

Psykiatrikoordinator Jane Nordhagen er opptatt av den sentrale rollen Sundvolden Hotell viste seg å få.

– Det var helt avgjørende og heldig for oss at Sundvolden stilte opp som de gjorde. Der lå infrastrukturen på plass og de ansatte strakte seg lenger enn man kunne forvente, sier hun.

60 på hotellet

Ifølge hotelldirektør Tord Moe Laeskogen deltok et sekstitall mennesker da vettskremte ungdommer ble fraktet dit.

– Tretti av dem var fast ansatte hos oss, mens de andre kom utenfra. Noen deltok fra første stund, mens andre kom inn mot slutten, sier han.

150 mennesker, som på ulike vis var enten vitner eller involvert, har registrert seg ved Utvika og på herredshuset. Rundt 100 av disse var aktive i å redde liv ute på fjorden. Det er satt inn store ressurser på å hjelpe de som ønsker det.

– Folk må fortsatt bare ta kontakt med oss om de føler at de har behov for hjelp, understreker Gaarder.