Regjeringen regner nå følgende personer som «beskyttet»:

* Personer som er fullvaksinert.

* Personer som har fått én dose og det har gått tre til 15 uker etter at de har fått dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.

* Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

For personer i disse gruppene gjelder nå følgende råd:

* I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.

* Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.

* Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.

* Beskyttede personer kan behandles som husstandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede

* Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

* Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind

* Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede.