7.300 husstander og 600 bedrifter får ny postadresse 1. oktober. Ni byer og tettsteder får ett eller flere nye postnummer.

I tillegg opprettet Posten fire nye postnummer til postboksanlegg 1. juli:

  • 3546 Krokkleiva
  • 3542 Sokna
  • 4486 Feda
  • 8192 Jektvik.

De ordinære postnummerne til Krokkleiva og Sokna er som før, henholdsvis 3531 og 3534.

Det endres ikke på noen ordinære postnummer lokalt.

Gi beskjed

– Vi oppfordrer alle som får nytt postnummer, om å gi beskjed til sine kontakter. Vi vil fortsatt levere pakker og brev med gammelt postnummer, men etter hvert vil feil adresse forsinke postgangen, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten.

Posten kan endre postnummer en gang i året, 1. oktober. Det skjer på Postens initiativ for å gjøre distribusjonen best mulig, eller etter søknad for eksempel fra kommuner.

Det opprettes tre nye poststeder:

* 7207 Ytre Snillfjord, som består av den delen av 7257 Snillfjord som ble en del av nye Heim kommune 1. januar.

* 9537 Tverrelvdalen og 9538 Rafsbotn opprettes ved at 9517 Alta deles i tre.

Dette er byene og tettstedene der postnummer endres:

* 8680 Trofors skiftes ut med 8682 Trofors, 8683 Trofors, 8684 Trofors og 8685 Trofors.

* 8690 Hattfjelldal skiftes ut med 8692 Hattfjelldal, 8693 Hattfjelldal, 8694 Hattfjelldal, 8695 Hattfjelldal og 8696 Hattfjelldal.

* 8980 Vega skiftes ut med 8982 Vega, 8983 Vega, 8984 Vega og 8986 Vega.

* 9520 Kautokeino beholdes i sentrum, og i tillegg opprettes 9522 Kautokeino, 9523 Kautokeino, 9524 Kautokeino, 9527 Kautokeino, 9528 Kautokeino og 9529 Kautokeino.

* 9730 Karasjok beholdes i sentrum og i tillegg opprettes 9731 Karasjok, 9732 Karasjok, 9733 Karasjok, 9734 Karasjok, 9736 Karasjok og 9737 Karasjok.

* 9800 Vadsø beholdes i sentrum, og i tillegg opprettes 9801 Vadsø, 9803 Vadsø og 9804 Vadsø.

* 9845 Tana beholdes i sentrum, og i tillegg opprettes 9841 Tana, 9842 Tana, 9843 Tana og 9844 Tana.

* 9105 Kvaløya deles i to og en del får 9109 Kvaløya.

* 9518 Alta deles i to og en del får 9541 Alta.