Nå tett etter kommunevalget kom «E24» med en bombe. Ektemannen, Sindre Finnes' aksjehandel og vår tidligere statsminister og leder av Høyre, Erna Solberg sin habilitet.

Her er det allerede sagt og skrevet mye om nye perspektiver i politikken.

Jeg tenker mitt om politikken i Hole etter valget. Ser bort på et slagord som jeg har klistret til skrivebordet mitt. Det har vært der i mange år og er på en måte blitt «litt mitt».

«Jeg ser alltid etter noe jeg aldri har sett før,

derfor kan jeg heller ikke si hva det er».

Sitatet er hentet fra Robert Altman, regissør fra USA, født 1925, gikk bort i 2006, ble 81 år.

Slik jeg har forstått det så var Altman opptatt av å få fram sine egne synspunkter ved bruk av satire og humor. Han var en frittstående og selvstendig Hollywood regissør.

Han var opptatt av prosessen og helheten i det han produserte. Retorikken og dynamikken i dialogene til skuespillerne, bevegelse i kamera og opplevelsen til betrakterne av skuespillet.

Mest kjent er han for MASH (Mobile Army Surgical Hospital, fra 1970). I denne serien ser vi klart de sidene jeg har trukket fram ved han.

Jeg har en følelse av at nettopp denne mannen med disse kvalifikasjonene ville vært fin å ha inn i vårt nye kommunestyre i Hole. Han kunne med hjelp av «latter og humor» ha gjort kommunestyret bevisst på den tvangstrøyen lokalsamfunnet vårt står overfor. Levert alvoret med et smil om munnen.

I dag er vi innbyggere transformert til produkter som partiene herser med. De putter oss inn i sine meningsbåser for å få et ekko tilbake som de kan benytte som sitt maktgrunnlag.

Da er det sagt. Det er markedet som styrer vår tankeverden. Du visste det, men betyr det at du også har akseptert det?

Vi kan risikere at resultatet av kommunevalget bare blir noen nye navn i kommunestyret.

Imidlertid, viser det seg at de nye har evne og vilje til å stille «de rette fundamentale spørsmålene». Ja, da kan vi oppleve å gå mot et hamskifte i kommunestyrets tankeverden og i vår lokalpolitikk.

Politikerne kan da på nytt vende seg til folket – tiltale dem som borgere og velgere ikke kunder eller forbrukere.

De kan rekonstruere lokaldemokratiet der eiendomsutviklerne er medspillere og kommunestyret legger de politiske forutsetningene for det å bygge boliger som grunnlag for vår lokale samfunnsutvikling.

Vent og se! Dette blir spennende.