Gå til sidens hovedinnhold

NRK til Hønefoss

– Hønefoss har flere tomtealternativer, både i sentrum, sentrumsnært og i byens randsoner, som vil kunne tilfredsstille NRKs krav, mener Ringerike Høyre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NRK er på flyttefot, men strever med å finne et tilfredsstillende tomtealternativ. Ringerike Høyre har nå tatt initiativ for å få statsinstitusjonen til å velge Hønefoss.

Vi kommer litt sent på banen, men forhåpentligvis godt. Ringerike Høyre er ganske sikre på at vi kan oppfylle det NRK ønsker seg av ny lokalisering.

NRK har pekt på at de viktigste kriteriene for ny etablering er:

  • Beliggenhet
  • Tomtestørrelse
  • Naboforhold
  • Framdrift
  • Egenskaper ved tomten

Videre i NRKs kriterier for valg av ny tomt nevnes det blant annet at «Det er viktig at NRKs lokaler har et meget godt kollektivtilbud. Det er relevant både hvor langt det er fra tomten til nærmeste kollektivknutepunkt og frekvensen og bredden på tilbudene som kollektivknutepunktet gir/planlegges å gi. Sentral beliggenhet defineres for tomtesøket å ligge i Oslo-området.»

Ny motorvei

Hønefoss har allerede i dag et godt kollektivtilbud til Oslo, med kvartersavganger i rushet.

Ny E16 med firefelts motorvei mellom Sandvika og Hønefoss vil gjøre tilbudet enda bedre og ikke minst betydelig raskere. Veien er allerede påbegynt fra Sandvika-siden.

Veiforbindelsen er antakelig det som vil telle mest for NRK i forhold til å få teknisk utstyr raskt ut til sportsarrangementer og annet.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen er imidlertid det som vil være Hønefoss største fordel. Med Ringeriksbanen vil reisetiden Oslo sentrum – Hønefoss være 35 minutter, med halvtimes avganger.

Den korte reisetiden bringer Hønefoss definitivt inn i «Oslo-området» som NRK ønsker seg.

En hvilken som helst tomt i Hønefoss vil ligge nær et kollektivknutepunkt. Hønefoss jernbanestasjon ligger inne i byen, og blir endestasjon for intercitystrekningen Moss – Oslo – Hønefoss. Bussforbindelse skal gå via stasjonen når Ringeriksbanen kommer.

Les også

De tilbyr NRK å flytte til Hønefoss: – Vår region tilfredsstiller alle krav

Sentrum på Østlandet

Ser man på kartet ser man straks at Hønefoss, kommunikasjonsmessig, er sentrum på Østlandet. De fleste veier mot øst, nord og vest, til og fra de store dalførene, møtes her.

Det samme gjelder flere jernbanestrekninger som krysser hverandre i Hønefoss.

Ved å velge Hønefoss oppfyller NRK ønsket om å ligge nær et trafikknutepunkt på to plan, både i forhold til pendling for den enkelte og i det store bildet som et knutepunkt på Østlandet.

Ring 4

Hønefoss er iblant blitt kalt Norges største veikryss. Mange har opplevd å stå i lang bilkø her. Denne dimensjonen ved «veikrysset» vil heldigvis bli borte når motorveien er ferdig, og ikke minst når tverrforbindelsen Lunner/riksveg 4 – Eggemoen – Nymoen åpnes.

Det vil ta bort mye av biltrafikken inne i Hønefoss. Det vil også korte avstanden til Oslo Lufthavn Gardermoen betraktelig.

NRK i Hønefoss blir liggende innenfor det som blir ring 4 rundt Oslo. Det må også nevnes at Hønefoss har egen flyplass, på Eggemoen. Beredskapsmessig bør det være av stor betydning.

Flere tomter

Hønefoss har flere tomtealternativer, både i sentrum, sentrumsnært og i byens randsoner. Tomter som vil kunne tilfredsstille NRK både på beliggenhet, tomtestørrelse og naboforhold. Prisbildet vil være hyggeligere i vårt distrikt enn i Oslo.

Med ny firefelts motorvei og Ringeriksbanen må Hønefoss defineres som å ligge i Oslo- området. Samtidig er vi nok distrikt til å oppfylle det politiske ønsket om å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene.

Hønefoss svarer med dette ut alle kravspesifikasjoner NRK har framsatt.

2.000 arbeidsplasser

Hva etablering av NRK i Hønefoss vil bety for byen og hele Ringeriksregionen er åpenbart. Omkring 2.000 arbeidsplasser er bare en sak. Innkjøp av varer og tjenester lokalt, en annen.

Byen og distriktet vil kunne tilby boliger, barnehageplass, nye skoler, videregående utdanning og universitet, nærhet til marka, fjorder og fjell og et kulturliv som matcher det meste.

Nå venter Ringerike Høyre spent på NRKs svar.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.