Norges Bank varsler at styringsrenten holdes uendret på 0 prosent. Prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå i over ett år fremover.

Slik Norges Banks komité for pengepolitikk nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Sentralbanken skriver at renten fra første halvår i 2022 gradvis øker etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå. Prognosen innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i forrige pengepolitiske rapport, heter det.

Koronapandemien har brakt styringsrenten ned til et historisk bunnivå gjennom store deler av 2020. Rentekuttene har bidratt til å holde aktiviteten i økonomien oppe under krisen.

Vaksinenyheter har den siste tiden skapt forventninger om en raskere økonomisk opphenting neste år og dermed forventninger om renteoppgang tidligere enn Norges Bank hittil har varslet.