Statistisk Sentralbyrå har regnet seg frem til at rundt hver tredje elev som starter på yrkesfag ikke fullfører utdanningen sin. De viser også i regnestykket at Norge ser ut til å mangle 100.000 fagarbeidere om under 20 år. Vi har ikke råd til at disse menneskene, som skal skape verdier og velferd forsvinner grunnet en feilslått politikk.

Jeg har derfor meldt meg inn i Arbeiderpartiet. Dette partiet har vist at respekten for yrkesfagene bygges gjennom politisk handling, ikke gjennom festtaler og kronikker.

Praktisk læring

Praktisk læring i skolen, moderne utstyr og en læreplassgaranti er nøkkelord for en vellykket tid som lærling.

Den viktigste grunnen til at mange faller fra er mangelen på læreplasser. Hver fjerde yrkesfagelev får ikke læreplass. Annenhver som ikke får en slik plass, dropper ut av studiet.

Nå har Arbeiderpartiet lovet oss en milliard for å forbedre situasjonen. Pengene skal gå til et yrkesfaglig utstyrsløft, styrking av lærlingtilskuddet og styrking av oppfølging av lærlingene i lærlingtiden.

Det koster penger

Læreplassgarantien er nødvendig for at ungdom skal få fullføre utdanningen sin. For mange har over flere år ikke fått muligheten til å ta lære.

Dette koster samfunnet penger og er lite bærekraftig økonomisk, vi sløser med unge menneskers arbeidskapasitet om vi ikke tar grep.

Jeg har selv vært heldig som har kommet til en seriøs bedrift. Man føler seg som en del av et fellesskap, blir satset på og får sjanser. Ikke minst får man ansvar.

Gleder meg til hver dag

Jeg gleder meg hver dag til å gå til jobb, og lærer meg hver dag ting som kommer godt med i det videre arbeidslivet.

Gi oss lærlinger et sterkt Arbeiderparti og et sterkt LO, så skal vi gi skattekroner og velferd tilbake i årene som kommer.