I en kronikk 6. januar har Karine Pedersen og Erlend Ødegård Kåsereff en del meninger om norsk utlendingsforvaltning. Kronikken inneholder påstander som må kommenteres av noen som kjenner virkeligheten i norsk utlendingsforvaltning.

Undertegnede er nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE), men har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre nå. Meningene her er mine egne, og jeg skriver ikke på vegne av UNE.

La meg først understreke at ingen som skal sendes tilbake til forfølgelse. Det er et bærende prinsipp i all norsk utlendingsforvaltning. Alle våre vurderinger bygger på dette prinsippet.

I kronikken heter det: «Det er åpenbart at sikkerheten og livet til disse menneskene er truet dersom de blir tvangsreturnert, allikevel velger UNE å stå på sitt.». Denne familien har ført sin sak for domstolene uten medhold. Det fremstår for meg som et sentralt poeng at UNEs vurderinger hittil er opprettholdt av domstolene.

Johan Berg

Nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE)

Oslo

 

En annen påstand som fremkommer er: «Det finnes allerede flere eksempler hvor norsk tvangsreturnering av mennesker til deres hjemland har fått store konsekvenser for deres trygghet, liv og ære.» Det er enkelt å fremsette en slik påstand, men den er ikke etterfulgt av noen konkrete eksempler som kan bekreftes eller avkreftes.

Vi i UNE er ikke kjent med «flere eksempler» og Pedersen og Kåsereff må vennligst overfor UNE konkretisere hvilke saker man viser til eller avstå fra å komme med slike utsagn.

LES OGSÅ: Myndighetene avslo søknaden: Nå skal kirkeasylantene i Hønefoss kastes ut

Det mest alvorlige med kronikken er likevel beskyldningene mot de ansatte i utlendingsforvaltningen om at man med vitende og vilje sender personer til forfølgelse. Dette er en meget grov påstand som de færreste i utlendingsforvaltningen vil kjenne seg igjen i.

I en debatt bør man ikke demonisere personer som søker å følge lov og forskrift slik som bestemt av lovgiverne. Det er ikke egnet til å fremme en saklig debatt og mer egnet til å skremme asylsøkere som ikke har noe å frykte.

UNE har i sitt vedtak ment at det ikke er i strid med Barnekonvensjonen å sende familien tilbake til hjemlandet. At «UNE ikke klarer å vise til at vedtaket er i tråd med FNs barnekonvensjon» er en vurdering som får stå for forfatternes regning.