Samtidig som vi gledet oss til å spise ribbe, åpne pakker og tilbringe tid med våre kjære, fikk familien i Hønefoss kirke den verste beskjeden de kunne fått: Dere skal tilbake.

UNE (utlendingsnemnda) har besluttet at kirkeasylantene i Hønefoss kirke skal tvangsreturneres tilbake til Afghanistan. Det er åpenbart at sikkerheten og livet til disse menneskene er truet dersom de blir tvangsreturnert, allikevel velger UNE å stå på sitt. Med dette bryter Norge tydelig med både utlendingsloven, samt barne- og flyktningkonvensjonene.

Det er på tide at vi som lokalsamfunn står opp for våre medmennesker.

Karine Pedersen og Erlend Ødegård Kåsereff

LES OGSÅ: Myndighetene avslo søknaden: Nå skal kirkeasylantene i Hønefoss kastes ut

Når skal vi lære?

Norge har allerede høstet sterk kritikk fra FNs barnekomite for å sette barns liv og trygghet i fare ved politikken som føres nå. Det finnes allerede flere eksempler hvor norsk tvangsreturnering av mennesker til deres hjemland har fått store konsekvenser for deres trygghet, liv og ære. Når skal vi lære?

FNs Barnekomiteen anbefalte tidligere i år Norge å ikke under noen omstendighet returnere barn og familiene deres tilbake til land hvor barna risikerer å bli utsatt for handlinger som kan true deres liv eller påføre barna uopprettelig skade.

Politiets håndtering da familien ble hentet ut av menighetshuset på Fitjar har vært sterkt kritisert og har påvirket de tre barna sterkt. Aksjonen var svært brutal og har vært til stor psykisk belastning for familien.

Kan ikke gamble med liv

Forsker ved Universitet i Stavanger Elise Kipperberg har jobbet med kirkeasylsaker i 30 år. Hun mener norske myndigheters behandling av den afghanske familien er verre enn noen sak hun tidligere har sett. Det er skammelig at Norge bryter med internasjonal lov og menneskers rettigheter. UNE klarer ikke i sitt avslag å vise til at vedtaket om utsendelse er i tråd med FNs barnekonvensjon.

Det bør ikke være noen som helst tvil om at denne familien er i reell fare dersom de blir tvangsreturnert, da kan vi ikke av et svakt prinsipp velge å gamble med livene deres.

Vi tror på solidaritet og å ta vare på medmennesker. Derfor ønsker vi å ta kampen for en mer human asyl- og flyktningpolitikk, særlig for familier med barn med behov for beskyttelse, som denne familien.

Nå er det på tide at ringerikssamfunnet viser at vi er et varmt samfunn som tar vare på hverandre. Vi er ganske sikre på at vi snakker på vegne av de aller fleste barn og unge på Ringerike når vi sier at vi støtter og står sammen med disse menneskene.

Nå er tiden for solidaritet og medmenneskelighet, dette handler om hva slags samfunn vi ønsker å være.