Nordea tror at fastlands-BNP vil stige med 2,7 prosent i år. Da Norge stengte i mars, økte ledigheten fra 2 til 10 prosent. Ved årsskiftet var den på 4 prosent. Nordea anslår at ledigheten vil synke til 2,7 prosent i løpet av året.

– Det er smitteverntiltakene som holder aktiviteten tilbake, og gjeninnhentingen vil ikke fortsettes før de lettes, heter det i rapporten Nordea Economic Outlook for de kommende seks månedene.

SE LOKALE TALL: Flere konkurser i 2020

Kraftig rekyl

Nordea ser for seg et kraftig løft i privat forbruk fram mot sommeren.

– Det vil være den klart viktigste driveren for rekylen i norsk økonomi, og den kan bli kraftig, heter det i rapporten som viser til at norske husholdninger har lagt seg opp 10 prosent av ett års disponibel inntekt. Og folk er klare til å bruke midlene de ikke har fått brukt under pandemien, skal en tro Nordea-økonomene bak rapporten.

Vendepunkt

Det er etter sommeren at alt skal bli så mye bedre.

– Går alt etter planen, vil vi ha fire forskjellige vaksinetyper tilgjengelig fra påske og muligheter til å vaksinere hele den voksne befolkningen før sommeren er over. Vi tror derfor at sommeren vil markere et definitivt vendepunkt for pandemien og dermed også økonomien, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Han tror på en renteendring før jul, og at styringsrenta vil være på 0,25 prosent ved neste årsskifte. Denne prognosen forutsetter at smitteverntiltakene er avsluttet om et år.

Høye boligpriser

Nordea har tro på at oppgangen i boligmarkedet vil fortsette. I koronaåret 2020 økte boligprisene 9 prosent i snitt. Nordea tror ikke prisene vil stige like mye til neste år.

Nordea tror at vi skal være tilbake til pre-koronanivå før sommeren er over. Den registrerte arbeidsledigheten vil trolig «være nært et normalår» om ett års tid. Det gir svært gode utsikter for lønnstakere som også spås en reallønnsøkning på nær 3 prosent neste år.