Gå til sidens hovedinnhold

Norad satser på statistikk og registre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kartverket stanser bistanden til fattige land, skriver Habitat Norge og Erik Berg i Ringerikes Blad.

Norad er derfor glad for at Kartverket svarer Berg i Ringerikes Blad. at de vil videreføre sin bistandsaktivitet, men med økt fokus på Hav for utvikling og statistikk og registersamarbeidet. Kunnskapsbanken ser derfor fram til mer samarbeid i tiden som kommer.

Norske institusjoner, med sin unike erfaring og kunnskap, er et viktig og prioritert bidrag i norsk utviklingssamarbeid. Gjennom kunnskapsbankprogrammene gir norske institusjoner betydelige bidrag i våre samarbeidslands arbeid for å nå FNs bærekraftsmål.

Det stemmer ikke

Det stemmer derfor ikke, som Berg skriver, at Kunnskapsbanken er i ferd med å legges ned, eller at Norad reduserer sin aktivitet på statistikk- og registersamarbeid. Snarere tvert imot!

Norad jobber med å øke innsatsen på statistikk og registre. Det er også klare ambisjoner om å styrke Kunnskapsbanken og utvikle rekken av kunnskapsprogrammer videre.

Norad og UD finansierer allerede i dag en rekke prosjekter under «statistikk- og register-samarbeidet». Nå arbeider Norad for en styrket satsing på dette området, gjennom et konkret forslag til et utvidet, samlet og spisset statistikk- og registerprogram.

Stort potensial

Her er det et stort potensial for samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), Skattedirektoratet/folkeregisteret, Brønnøysundregistrene og Kartverket.

Hele 193 land har forpliktet seg til å nå FNs bærekraftsmål. Disse 17 målene skal vise veien til en verden uten fattigdom, med mindre ulikhet og der klimaendringene bremses.

I sin enkleste form er bærekraftsmålene lette å forstå. Alle land starter et sted og har et mål om å ende opp et nytt og bedre sted. Statistikk og registre leverer viktige bidrag for å si om målene er nådd og hva som eventuelt bør prioriteres.

God statistikk

På den måten utgjør god statistikk et helt sentralt grunnlag i den globale dugnaden som bærekraftsmålene er.

Sentrale størrelser som folketall, brutto nasjonal produkt og mange andre viktige tall leveres nettopp av de institusjonene som er i kjernen av Norges innsats på statistikk og registre.

Slagordet til FNs bærekraftsmål «leaving no one behind/ingen skal utelates» betyr at vi faktisk er nødt til å telle både før vi drar ut og etter at vi kommer fram.

I Norad sier vi at «Fakta har makta» – registre og statistikk er selve storleverandøren av slike fakta.

Kommentarer til denne saken