Gå til sidens hovedinnhold

Nok er nok – vi trenger en løsning | Svein Solheim

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ønsker å takke de 19 beboerne ved Utstranda som i sitt innlegg i avisen nylig ga uttrykk for sine oppfatninger om saken med minnesmerket ved Utøyakaia.

LES OGSÅ: Høyre-politiker hardt ut i anonymt leserinnlegg: – På tide å vise at det er flere meninger

Jeg synes de på en god måte beskrev saken og historien, og jeg festet meg særlig ved utsagnet om at det nå er «viktig at vi får realisert et nasjonalt minnested i nærheten av der det skjedde. Hvor vi kan sørge og savne de som mistet livet og samles om de verdiene som ble angrepet den dagen».

Angrep på sosialdemokratiet

Det er ingen tvil om at det var gjerningsmannens intensjon å angripe sosialdemokratiet og Arbeiderpartiets ungdom. Han beskrev i manifestet sine høyrefascistiske ideer, og utpekte Arbeiderpartiet som hovedansvarlig for alt han mente var galt i det multikulturelle samfunnet han ønsket å bekjempe.

I tida som fulgte, tok hele nasjonen et felles oppgjør med de forskrudde ideene, og sa gjennom rosetog og andre uttrykk at vi ikke skulle la disse kreftene få vinne fotfeste.

Felles verdier

Alle var enige om at det var viktig å samles om de felles verdiene vårt samfunn bygger på.

Vi har nylig feiret både 1. mai og 8. mai, og på ulike måter markert de felles verdiene vårt samfunn bygger på.

Coronakrisen vi nå gjennomlever, har vist til fulle at det nettopp er det solide velferdssamfunnet, med åpenhet. likhet, fellesskap og mangfold som bidrar til at vi forhåpentlig kommer igjennom denne krisen også.

Les også

Minnesmerket – en sak for Sivilombudsmannen? | Hans Høyer

I en rettssak som pågår, ser vi jo dessverre at ideene til gjerningsmannen fortsatt er høyst til stede i visse miljøer, og kampen mot disse synspunktene er langt fra vunnet.

Når Hole kommunestyre i møte 14. mai skal behandle denne saken, har de et stort ansvar for å bidra til at saken om minnesmerket endelig kan få sin løsning.

Det har snart gått ni år siden den forferdelige ugjerningen, og lokalsamfunnet har nå et ansvar for at det ikke blir ytterligere utsettelser.

Må løfte blikket

Vi må løfte blikket og ta innover oss at det har vakt oppmerksomhet at blant annet de sterke lokale protestene har vært med på utsette dette prosjektet så lenge.

Det er nasjonale politiske vedtak om minnesmerker som skal iverksettes. Det er mange som var og er sterkt berørt av det som skjedde, som ønsker et sted å gå til.

Vårt demokratiske system bygger på at det er, og skal kunne være, ulike meninger om saker som skal løses.

Les også

Lett å mene om andre noe som ikke gjelder en selv | Anette Morén og Rasmus Lindberg

Meningsbrytningen er kjernen i demokratiet, alle synspunkter skal kunne komme fram og det er også lov i vårt system å aksjonere for sine interesser. Ingen blir inhabile av å gi uttrykk for sine meninger.

Mindretallet må akseptere

Når saken så er behandlet i de lovlige organer, og en får en flertallsbeslutning, bygger vårt system på at et mindretall må akseptere det som vedtas.

Jeg håper virkelig at Hole kommunestyre i sitt møte nå, fatter et vedtak som sikrer at denne saken blir ferdig.

LES OGSÅ: Hole kommune vil tape i en rettssak om minnesmerket | Eva Bekkelund-Eriksen

Les også

Velforening stilte med advokat i Utøya-saken: Møtte tause politikere i Hole

Kommentarer til denne saken