Gå til sidens hovedinnhold

Nok er nok – mobbing fortjener ikke spalteplass | Bjørn Geirr Harsson

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er på tide at noen forsvarer politikere og kommuneadministrasjon i Hole mot generelle, løse påstander fra Eva Bekkelund-Eriksen.

LES OGSÅ: Politikere angriper ytringsfriheten og demokratiet | Eva Bekkelund-Eriksen

Som innbygger i Hole siden 1976 har jeg opplevd dette som en fin kommune, hvor det har vært meget trivelig å bo.

Gjennom tre perioder har jeg også hatt gleden av å være med i Holes kommunestyre, og jeg opplevde et lokaldemokrati som fungerte aldeles utmerket.

Gjør en god jobb

Som holeværing i dag, uten oppgaver i politikken, vil jeg påstå at både politikere og kommuneansatte gjør en god jobb for innbyggerne.

Vel har vei og jernbane gjennom Hole, og hendelsene rundt 22. juli 2011, skapt mye uenighet og debatt. Men resultatet som våre lokalpolitikere og kommuneadministrasjon har kommet fram til, er løsninger flertallet greit kan leve med.

Eva Bekkelund-Eriksen er imidlertid ikke enig i dette. Og siden ytringsfriheten står meget høyt i Norge, vil jeg ikke angripe hennes rett til å ytre seg.

Les også

En trist dag for Hole og Ringerikes Blad | Eva Bekkelund-Eriksen

Men hun uttrykker sin irritasjon over Holes lokalpolitikere og administrasjon gjennom diffuse, generelle og vage begreper som ukultur, uryddig, uærlighet, egeninteresse, og at lokalpolitikken i Hole er i full oppløsning, er på ville veier, og at det er et samrøre mellom penger og politikk.

Med slik påstander er det lettvint å sverte andre, uten å vise til noe konkret.

Videre tillater Bekkelund-Eriksen seg å påstå at dagens politikere «strengt tatt ikke har noe i politikken å gjøre», for de har ikke «kompetanse, klare holdninger og tydelig rolleforståelse.»

Med hennes konstant negativt ladede påstander, som henger i luften, uten underbygning av fakta, kan de oppfattes som ren mobbing. Mobbing er ingen debattform. Og mobbing fortjener ikke spalteplass i vår lokalavis.

- Må være tøft

For våre lokalpolitikere må det være tøft å få forkynt i full offentlighet, gang på gang hvor udugelige, umoralsk og negativt de opptrer.

Les også

Høyre-politiker hardt ut i anonymt leserinnlegg: – På tide å vise at det er flere meninger

Faren er at slikt skaper vegring og frykt blant folk for å gå inn i lokalpolitikk. Dermed er jeg redd for at Bekkelund-Eriksen i realiteten bryter ned vårt lokaldemokrati med sine ensidige innlegg.

Overfor politikere og kommuneadministrasjonen i Hole vil jeg påstå at svært mange er godt fornøyd med det arbeidet dere gjør, så mist ikke motet av kritiske, generelle innlegg fra den omtalte misfornøyde innbyggeren.

Kommentarer til denne saken