Gå til sidens hovedinnhold

NOE Å TENKE PÅ: Er du en tankeleser? | Jan Egil Lyng

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Er du en tankeleser? Antakelig vil du svare nei, fordi ingen av oss er tankelesere. Men likevel oppfører vi oss ganske ofte som om vi er det.

Vi gjør antakelser om andre – det vi innbiller oss at de tenker eller føler – som om det er fakta. Det har ofte utspring i tvetydige uttalelser, men det kan også kobles til kroppsspråk som f.eks. ansiktsuttrykk.

Ikke alltid negativt

Tankelesing er ikke alltid negativt. Uten evne til å forstå andres følelser og situasjon, ville det blitt vanskelig å danne relasjoner til andre mennesker.

Det er likevel et faktum at selv om vi er flinke til å danne relasjoner og sette oss inn i andre menneskers situasjon, er det umulig å vite sikkert hva andre mennesker tenker og føler.

Som oftest er det vår egen måte å tenke på som er referansepunktene – som vi sammenligner med, og som vi bruker til å bedømme andre menneskers reaksjoner. Da gjør vi ofte feil – andre mennesker er ikke som oss. Tankelesing må ikke forveksles med fakta.

En feilaktig tankelesing kan ødelegge vennskap og relasjoner. Vi kan komme til å leve i flere år med feilaktige oppfatninger både om andre personer og om hva andre tenker og mener om oss.

Påvirkes og påvirker

Din tankelesing påvirker ikke bare ditt forhold til andre mennesker, men andres tankelesing påvirker også andres forhold til deg.

Den negative siden ved tankelesing oppstår ved tvetydighet. Da blir det som sies eller blir gjort, tolket. Du har antakelig opplevd situasjoner hvor du har tenkt: Hva mente han/hun egentlig nå? Om du da ikke spurte: Hva mente du med det, satte du i gang med å tolke.

Vær oppmerksom på at andre gjør det samme med det du sier og gjør.

Hva kan vi gjøre med dette?

Tankelesing er ikke fakta

Først og fremst må du hele tiden være bevisst at tankelesing ikke er fakta. Du sammenligner det du opplever med det du selv har en tendens til å tenke og gjøre. Istedenfor å tolke, spør: Hva mente du med det?

Du kan redusere andres tolkning av det du sier og gjør, ved å være tydelig. Ord er til for å brukes. Ikke kommuniser på en slik måte at andre må «lese mellom linjene» for å forstå hva du mener.

Jeg vil også anbefale at du øver opp din selvfølelse dersom den er dårlig. Det er dessverre slik at dersom det er grunnlag for tolkning, vil en person med dårlig selvfølelse ofte tolke på verst tenkelige negative måte.

Kommentarer til denne saken