Nils (37) reddet to fulle vannscooterhavarister i Drammen

Nils Apelstrand reagerte raskt da han så en vannskuter kantre og to menn falle i vannet. – Han reddet trolig livet deres, sier politiet.