Det sier regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli, til at reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 endelig er vedtatt.

– Vi i NHO Viken Oslo er svært glade for nyheten om at den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen er vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dag.

Solli kaller det en hyggelig melding i en krisetid og synes det er bra at regjeringen tar slike beslutninger i en travel tid.

– Det er et positivt eksempel som viser at man klarer å tenke langsiktig i denne situasjonen, sier NHO-direktøren.

Milepæl

Departementets vedtak er ifølge henne en viktig milepæl i arbeidet med å få bygget Ringeriksbanen.

– Vi håper vedtaket bidrar til at framdriftsplanen for byggingen holdes. Det er viktig med fullt fokus på å holde tidsplanen, slik at vi raskest mulig får oppleve gevinstene Ringeriksbanen vil gi oss, sier Solli og fastslår at bygging av Ringeriksbanen vil ha stor betydning for næringslivet i Ringeriksregionen, for reiselivet i Hallingdal og hele veien over til Bergen.

– Dette vil skape optimisme og bidra til å sikre og skape viktige arbeidsplasser framover, avslutter Nina Solli.