– Vi har over 4.000 ansatte i karantene, opplyste direktør i Helse sør-øst Cathrine Lofthus på en pressekonferanse tirsdag. Men tallene endrer seg dag for dag, understreker hun.

Av virksomhetene i foretaket er det Oslo universitetssykehus (OUS) som har flest i karantene, med 1.081 av 23.000 ansatte. Det er noe færre enn mandag kveld, da sykehuset hadde 1.250 i karantene.

Ved sykehus i Vestre Viken, som Ringerike sykehus er en del av, må 450 ansatte holde seg hjemme. Ahus har 380 ansatte i karantene.

Helseforetakene innunder Helse sør-øst omfatter drøyt 80.000 ansatte.

– Vi jobber med å sikre beredskapen ved å ta ned aktiviteten på områder vi vet at vi kan skyve på. Foreløpig har vi ingen kapasitetsproblemer, sier Lofthus.

Planlagte operasjoner er nå utsatt ved alle sykehusene i helseforetaket. Men både akuttpasienter og prioriterte pasientgrupper som kreftpasienter er sikret forsvarlig helsehjelp, forsikrer hun.

Rammer store sykehus

Også ved andre store sykehus gjør faren for spredning av koronaviruset seg gjeldende:

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø har 803 av rundt 6.600 ansatte i karantene, mens Haukeland universitetssjukehus i Bergen har 579 ansatte av 12.800 i karantene, en oppgang på 208 siden mandag.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har 538 ansatte i karantene, mens St. Olavs hospital i Trondheim har 308.

Siden koronatestene er usikre før man eventuelt utvikler symptomer, må de fleste trolig sitte hele karantenetiden på to uker.

Overveldende respons

Samtlige regionale helseforetak har nå bedt folk med helsefaglig utdanning som ikke jobber i helsevesenet og andre relevante yrkesgrupper, samt pensjonister og studenter om å melde seg til tjeneste.

Selv om Helse sør-øst ikke har konkrete tall på hvor mange som har meldt seg, har responsen vært overveldende, sier Lofthus til NTB.

– Vi ser dugnadsånden i Norge nå. Det er helt fantastisk, og jeg blir ganske rørt, sier hun.

– Vi jobber også med private og ideelle sykehus for å forberede oss på toppen som nå kommer, sier Lofthus.

Smittevern en utfordring

Når det gjelder smittevernutstyr, er situasjonen derimot mer krevende.

– Jeg legger ikke skjul på det. Vi har fortsatt noe på lager, og det kommer noe mer inn nå. Men dette må vi finne en løsning på, sier Lofthus.

Samtidig melder Helse sør-øst at testkapasiteten vil bli styrket betraktelig de nærmeste dagene. Onsdag tar OUS en ny maskin i bruk som kan ta opptil 1.400 tester daglig; torsdag vil en tilsvarende maskin være på plass på Ahus.

– Vi vil få en samlet testkapasitet på et par tusen prøver hver dag, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.