Området Asbjørnsens gate og Bekkegata er regulert for både næringsvirksomhet og boliger.

LES OGSÅ: Jan Helge og Per Olav trues av nedleggelse – nå kan de være reddet: – En gave fra himmelen

Tidligere har både kommunens administrasjon og politikere uttalt at området er en «indrefilet» og et godt sted som kan utvikles videre med tanke på flere boliger.

Områdeplan

Eiendommen hvor NSHS ønsker å flytte inn, er Asbjørnsensgate 12. Da salget av eiendommen ble politisk behandlet i 2015, ble det vedtatt i formannskapet at «Området skal ses i sammenheng med områdeplan for Hønefoss by.»

Vedtaket ble gjort 1. desember, etter forslag fra Kirsten Orebråten i formannskapet.

Store aktører som Ringerikskraft og Ringerike kommune har flyttet eller er på vei ut av eiendommer i området.

Politikerne bes nå bruke sjansen til å utnytte muligheten dette gir for videre utvikling av området for å skape et levende sentrum med ulik boligstruktur, og ikke bidra til at området får økt støy, mer trafikk og flere som flytter ut av sentrumsboligene sine grunnet dette.

Per i dag er trafikksituasjonen i området preget av kjøring og vareleveranser til og fra de firmaene som holder til i området; Bilia AS, Bilco AS, Recover Nordic AS, Askel Installasjon AS og Ringerike Kornsilo AS, både i og utenfor åpningstider på hverdager og helligdager.

Parkeringsforbud

I tillegg er det ikke etablert fortau, og gateparkering er allerede problematisk – det er blant annet parkeringsforbud i deler av Asbjørnsens gate.

I tillegg er det planlagt boligutbygging i Bekkegata nummer 15–17, med 10 boenheter og Hønengata panorama med 50 boenheter.

Hønengata panorama skal ha inn og utkjøring via Ullerålsgate og krysset Ullerålsgata Asbjørnsens gate.

En etablering av NSHS i området vil bidra til økt trafikk og økte trafikale utfordringer i området:

Norsk samferdselshistorisk senter beskriver seg selv som «Et levende og dynamisk samferdselssenter, og en møteplass for miljøer og entusiaster med sans for historiske kjøretøy og tog».

En møteplass

Det er et senter bestående av flere foreninger hvorav hovedgeskjeften (utover det å være et museum) er å være en ideell organisasjon og en møteplass for frivillige entusiaster gjennom foreningene, stille til rådighet bil-, buss- og togoppstillingsplasser, arrangementer som er plasskrevende på kveld og i helger, osv.

Ut fra kalenderen som ligger på hjemmesiden deres, er det arrangementer for medlemmer og besøkende hver helg i sesongen.

I et innlegg i Ringerikes Blad 23. mai 2020, hevder de at i 2018 hadde de hele 10.000 besøkende i løpet av en sesong, men at grunnet korona vil det i år kun være 200 per treff. Noe som da raskt vil utvides når restriksjoner oppheves.

I tillegg har NSHS flere ulike foreninger som også skal benytte eiendommen, både til biloppstilling, treff og vedlikehold og reparasjon:

Motorhistorisk klubb Ringerike og Omegn (MKRO)

  • MKRO har klubblokaler hos Norsk samferdselshistorisk senter på Hønefoss jernbanestasjon.
  • Hver lørdag i sommersesongen arrangerer de i samarbeid med NSHS klassikertreff på stasjonen der alle er velkommen, med eller uten veterankjøretøy.
  • Arrangerer utstillinger som varierer fra år til år.
  • Interesseområdet er alt fra landbruksmaskiner som stasjonærmotorer, treskeverk, motorsager og traktorer, til motorsykler og ikke minst biler.

Klubben eier:

  • En brannbil fra 1969 av typen Magirus med 30 meter stige
  • En Høka-buss fra 1947/48
  • En Albin brannpumpe fra 1956.


Classic MC Ringerike og Hadeland

  • CMCRH er en klubb for alle som er interessert i klassiske motorsykler
  • Holder til på Norsk Samferdselshistorisk Senter i Hønefoss.
  • Møtes i kafévogna på senteret første onsdag i måneden fra september til mai.


Ringerike og omegn busshistoriske forening
Foreningen har som mål å sikre og bevare rutebilhistorien i Ringeriks-distriktet, fra den spede begynnelse og fram til i dag.

Dette være seg både bilder, skriftlig informasjon og gamle busser.

I tillegg holder også Museumsgjengen og Gutta i blårøyken til hos Samferdselshistorisk senter – sistnevnte er en gjeng som holder på med mopeder.

Ambisiøs aktør

Vi oppfatter NSHS som en ambisiøs aktør med mange medlemmer og arrangementer, især på kveldstid og i helgene.

Dersom NSHS får etablere seg i Asbjørnsens gate vil det, etter vår vurdering, også bidra til en sterk økning i biltrafikken.

Trafikkøkningen vil primært skje på kvelder og i helger og NSHS egne anslag som tidligere nevnt, er et antall besøkende på ca. 10.000 per sesong til arrangementene. I tillegg kommer trafikk forbundet med interne arrangementer og treffkvelder.

Alt i et allerede belastet bolig- og næringsområde med manglende parkeringsmuligheter.

Hønsand og omegn vel har ingenting imot Norsk samferdselshistorisk senter, men mener at de må tildeles en lokasjon som i større grad er tilpasset aktivitetsnivået og hvor støy og trafikk ikke forstyrrer etablerte boligområder.

Vår vurdering er også at Norsk samferdselshistorisk senter ikke er næring, men en sammenslutning av foreninger som driver dugnadsbasert arbeid, og dermed ikke faller inn under gjeldende regulering av området Asbjørnsens gate.

I en gammel industrikommune som Ringerike, antar vi at det finnes flere aktuelle tomter som kan tilfredsstille NSHS sine krav om jernbanespor, tilstrekkelig stor tomt for å huse materiell og kjøretøy, lett tilgjengelighet for større folkemengder og gode nok parkeringsmuligheter som løser utfordringen NSHS har med lokaliteter.