Noen amerikanske og europeiske politikere forsøker å legge press på Ukraina for å gå inn i forhandlinger med Russland om en fredsavtale. Det er mange grunner til at fredsforhandlinger på dette tidspunktet ikke bør være aktuell politikk.

1. Man forhandler ikke med terrorister. Den ukrainske presidenten var forhandlingsvillig helt til de grufulle Butsha-overgrepene kom for dagen. Russerne fører ikke krig i henhold til Geneve-konvensjonen, men oppfører seg mer som terrorister enn som soldater. Vi hører om voldtekter av kvinner og barn, vilkårlige henrettelser og drap, flere torturkamre har blitt avdekket i de frigjorte områdene, sivile har blitt deportert til fjerne østen og ukraniske barn har blitt bortført for å “russifiseres” i Russland. Samtidig bombes ukrainske byer nesten daglig, ikke som del i en militær strategi, men rett og slett for å påføre sivilbefolkningen mest mulig lidelse og smerte. Bombemålene er boligblokker, sivile kraftstasjoner og transformatorer, noe som har ført til at en stor del av den sivile befolkningen i Ukraina i dag er uten strøm og vann samtidig som vinteren nærmer seg. Dette er ikke krig. Samtidig avdekkes det klasebomber i parker og andre områder der barn liker å leke. Dette er terror. Terrorister forhandler man ikke med, for da vil terroristene føle at de oppnår noe, og da risikerer man bare enda mer terror.

2. Russland viser null respekt for inngåtte avtaler. Budapest-memorandumet fra 1994 er et eksempel. Russland lovte sammen med USA og Storbritannia å garantere for Ukrainas grenser mot at de leverte fra seg sine atomvåpen. Den avtalen ble brutt allerede i 2014. Genevekonvensjonen er underskrevet av Russland, men har null respekt i krigen mot Ukraina. Vi hører om voldtekter av sivile, tortur, vilkårlige henrettelser og teppebombing av sivile bygninger og sivil infrastruktur. Minskavtalen ble skutt i filler flere ganger før den endelig ble brutt den 24. februar i år. Russland er bundet av FN-pakten, som sier at intet land har lov å angripe et annet, noe Putin ga en glad dag i den 24. februar i år. I tillegg til alle de internasjonale avtalene og konvensjonene som Russland har brutt, har de også vist null respekt for sine egne lover og sin egen grunnlov. Ifølge den russiske grunnloven har Russland IKKE lov til å angripe et annet land og i følge russiske lover som gjaldt i februar har landet IKKE lov til å bruke vernepliktige i krig, noe de har gjort fra dag en. Samtidig husker vi den talen Putin holdt da krigen brøt ut. Der forsikret han ukrainske sivile om at de hadde ingen grunn til å frykte. Det viste det seg jo ganske raskt, at det hadde de absolutt. Det russiske regimet serieproduserer løgner og avtalebrudd på løpende bånd. Hvorfor skal Ukraina presses til å inngå avtaler med en avtalepartner som er så til de grader upålitelig og viser absolutt ingen respekt for avtaler, konvensjoner og lover?

3. En viktig grunn til at noen fredsavtale ikke bør inngås nå er at Russland ikke har noe virkelig ønske om fred, de ønsker fortsatt å ta hele Ukraina. De trenger bare en pause i krigshandlingene slik at de kan få restituert seg. Derfor hadde det vært nyttig for Putin med en våpenhvile. Hvis det inngås en "fredsavtale" nå, kommer den til å bli brutt samme dag som Russland mener de har fått rustet opp og mobilisert tilstrekkelig til at de kan sette i gang en ny offensiv. En "fredsavtale" med Russland er ikke verdt papiret den blir skrevet ned på og vil absolutt ikke være noen fordel for Ukraina. Snarere tvert om.

4. Ukraina kjemper en krig for hele Europa. Ingen må være i tvil om at Russland går videre med krigen når de er ferdige med Ukraina. Da står de baltiske landene for tur i tillegg til Moldova. Lar vi Russland få et pusterom nå, så rammer det til slutt oss selv. Blir de baltiske landene angrepet, er vi også med i krigen. Vi må ikke innbille oss at dette er Ukrainas problem og at det ikke angår oss. Ukraina kjemper en krig for hele Europa og det er i vår alles interesse at Russland ikke vinner denne krigen. Det er livsfarlig for hele den vestlige verden om Russland får lov til å vinne. En fredsavtale vil for Russland være en viktig delseier. Derfor bør det absolutt ikke skje!!