– Leif Kagge finner mat i søpla, og han synes det er fint å redde mat fra å havne på fyllinga. Det er sikkert mye god mat å finne, men jeg synes det blir feil å si at mat er for billig, slik han påstår. Det blir helt feil. Skal vi legge på matprisene, blir det vel kastet enda mer, for da har eldre og enkelte enslige kanskje ikke har råd til å kjøpe seg middag. Eller en familie på fire, som kanskje har både huslån og barn i barnehage. Nei, mat er ikke for billig i Norge, sier Arne Benterud til Direkte linje.

PODKAST: Hør Leif Kagge: – Jeg er nok en fillefrans

LES OGSÅ: Leif Kagge finner mat i søpla: – Spiser gjerne det som har gått ut på dato

Sparing av straum

– Hei, dette er svært bra og alle pensjonistar kan og bør kunne bruke straumen på andre tidspunkt enn om ettermiddagen, i samband med bruk av maskin til kledsvask, oppvask, støvsuging og lading av evt. elektrisk bil mm. Dette er sjølvsagt vanskeleg/umogeleg for dei som er på jobb, for slike maskiner skal ikkje setjast igang når ein ikkje er heime, og om natta bør ein heller ikkje gjera det. Så gå ut og oppfordre alle pensjonistar til å ta dette på alvor som ein felles innsats for samfunnet, samstundes som ein tenar på det økonomisk både for seg sjølv og samfunnet. Og slik vert det ein: Vinn - Vinn situasjon for oss alle, sier Halldis Aalvik Thune til Direkte linje.

BAKGRUNN: