Man kan ikke tolke statsråd Nygårds svar i spørretimen på Morten Wolds (Frp) spørsmål annerledes. Ap går fra å gi garanti for byggestart til i praksis å skrinlegge banen i løpet av ett drøyt år.

Det er ikke en svikt som Ringerikes Blads redaktør antyder, det er rett og slett et enormt svik.

LES OGSÅ: Dag og Kirsten vil saksøke staten for å få fortgang i Ringeriksbanen

Dramatisk

Å velge å utsette prosjektet kan være forståelig i dagens situasjon, men total nedleggelse før vedtak om bygging er gjort er så dramatisk at vi nesten ikke tror det er sant det vi hører.

Nygårds forslag er ikke en utsettelse, men i praksis en ren nedleggelse.

Regjeringens negative holdning vil kunne ramme 14 kommuner langs banen, der 12 av dem har ordførere fra regjeringspartiene Ap og Sp. Selvsagt vil de merke dette ved kommende valg.

Først krav, så svik

Oppdragsbrevet, eller «marsjordren» kommunene fikk fra Samferdselsdepartementet i 2015, fortalte med klare ord hvilke forventninger staten hadde til at lokale myndigheter og næringsliv beredte grunnen for forkortelse av Bergensbanen. Banen blir dyr, og viktigheten av lokale forberedende tiltak er stor, ble kommunene fortalt.

Lokalsamfunnet tok staten på alvor og gjorde den jobben som var forventet. Helt naturlig, også sett i lys av de mange og klare løftene fra toneangivende partier på Stortinget.

Les også

Er det egentlig så lurt å saksøke andre for feil man selv har begått?

Samferdselsministerens budsjettforslag gir nå alvorlige konsekvenser for våre lokalsamfunn.

Uten bane, ingen særlig befolkningsvekst i Ringerike. Derfor må eksisterende innbyggere nå «dele» på regningen. Avgiftsøkningene vil ramme usosialt og hardest for de som har minst. Det er en vanvittig negativ inngang på neste valgkamp for styringspartiene, som trodde landets politiske ledelse var en forutsigbar partner man kunne stole på.

Forblir i skuffen

Om banedelen blir overført til Bane Nor, havner den nederst i skuffen. Den skuffen er svært dyp, og derfra kommer den mest sannsynlig aldri opp igjen. Bane Nor har fra før flere prosjekter i sin portefølje enn de har penger til, og utsettelse nå medfører dessuten prisstigning.

Les også

På befolkningens regning har man kjørt på - som sklidd inn i Luksusfellen

Kan dere leve med dette? Vi må rett og slett spørre: Kan regjeringen totalt sett leve med dette sviket mot regionen vår, gitt den historikken baneplanene har?

Husk at det er mer enn 30 år siden Stortinget vedtok at banen skulle bygges, og dette er slettes ikke første gang regionen føler seg sveket.

«Trikset» med å tilbakeføre Bergensbanens forkortelse til Bane Nor og la Nye Veier beholde veien, er ikke annet enn et dårlig skjult forslag om å skrinlegge baneprosjektet for godt.

Vi forstår det. Dummere er vi ikke her i distriktet, statsråd Nygård.

La Nye Veier fortsette

Nye Veier trenger ingen nye bevilgninger i 2023 for å fortsette arbeidet med FRE16. De har penger allerede fra 2022 til det de skal gjøre, og de kan overføres til 2023. Altså uten friske penger i dette statsbudsjettet.

Men sannheten er vel at statsråden ønsker å få kloa i de banemidlene Nye Veier har for 2023.

Derfor krever vi: La Nye Veier beholde Ringeriksporteføljen som et fellesprosjekt, ellers blir det ingen bane, og veien vil tidligst kunne komme om mange år.

Vi har et håp om at SV ikke vi la seg lure av en Ap-statsråd nok en gang, men vet ikke om de kan klare det. Vi forventer at de prøver alle muligheter.

LO sterkt kritisk

Merk: Dette innlegget fra Banevokterne støttes fullt ut av LO i Ringerike og Hallingdal.

Regionens arbeidstakere skjønner hva som er i ferd med å skje. Også innen fagbevegelsen er man kritisk og lokalt er det stor skuffelse over regjeringens forslag.

Svik, ikke svikt

Lokalavisen Ringerikes Blad skriver på lederplass om «mulig svikt» fra regjeringens side.

Vi banevoktere får også drive litt korrektur for redaktøren. Det skal selvsagt stå «svik», ikke «svikt».

Og ordet «mulig» kan vel også trygt strykes.....