Nei, dette bildet er ikke bak-frem ...

Av

Her var det nok mange som sperret opp øynene