Gå til sidens hovedinnhold

Nedleggelse av Hønefoss skole griper dypt inn i vår skolehverdag på Ullerål også | FAU på Ullerål skole

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I utgangspunktet ønsket vi ikke at FAU Ullerål skole skal mene noe om dette, da dette ikke er direkte vår kamp. Derimot til slutt får vi så mange «følgefeil» at det blir nødvendig å si ifra.

* Frykten for at skolen blir sprengt fra dag 1, er en direkte rekkefølge av denne nedleggelsen.
* Flere og manglende sikre skoleveier, er en direkte rekkefølge av denne nedleggelsen.
* Utfordringer med skolemiljø, splittede venner og eksisterende miljø, er direkte rekkefølge av denne nedleggelsen.

Her er litt av det vi er bekymret for, og reagerer på.

Kapasitet, utbyggingstakt og elevtallsprognose i Hønefoss Nord:

I påvente av utbygging av Ullerål skole, har boligprosjekter ligget på vent. Disse er allerede godkjent i kommunens arealdelplan, men på grunn av noe som på fagspråket kalles rekkefølgekrav (krav til infrastruktur som VA, skole, veier og så videre) har disse ikke ennå blitt realisert.
I saken om bom i Rabbaveien, har noen foreldre pekt på utbyggingen på Rundtom. Denne utbyggingen er godkjent i arealplan, og nå er det detaljregulering. Her planlegges det inntil 66 boliger, primært for familier. Dette starter nå fordi Ullerål skole står klar.

På Haldenjordet, utvikles Krokenveien 24 og 40. Disse fikk sin detaljregulering godkjent i juni i år, da rekkefølgekrav om skolekapasitet ved Ullerål skole blir oppfylt når utbygging er ferdig om 1,5 år. Dette er inntil 50 nye leiligheter og rekkehus, primært for familier.

Det tilsier at det allerede ligger nye utbyggingsplaner på minimum 125 boligenheter innen kretsen, og generasjonsskifte i deler av kretsen.
I tillegg har vi også Hønengaten ØST (bak Mega) og Børdalsmoen, som mulig planlegges snart.
Dette også da rekkefølgekrav om skolekapasitet nå er oppfylt.

Så kapasitetsproblemene kommer fort, og hvis vi skal ta inn Hønefoss skolekrets rundt Hønengata, så må vi da ta med Hønefoss panorama og Hønefoss terrasse.

Da er det veldig forunderlig å lese elevtallsprognosen utarbeidet av Norconsult.
Elevtallsprognosen tilsier at Ullerål krets skal ha samme elevtall om 6 år som i dag, og reduksjon på 10 elever om 10 år.

Med generasjonsskiftet som skjer på Storløkka, Rabba, deler av Haldenjordet, pluss framtidige utbygginger.

Høres dette rett ut?

Skolevei:

Forslag om bom ved Rabba var et tiltak for tryggere skolevei. I kjent Ringerike kommune stil, var dette en enkel og billig løsning som ville oppfylt krav om trygg skolevei.
Derimot er ikke konsekvenser utredet, og dette tiltaket vil skape økt trykk på et annet sted hvor kommunen har «glemt» tiltak, eller vedtatt billigste og enkleste løsning – i Sagaveien og i krysset ved Kiwi.

I vår vedtok Ringerike kommune skoleveisikring for Hønefoss skole elever som skal gå på Ullerål skole. Denne sikringen var 70 % finansiert gjennom nytt VA anlegg i Parkveien. resterende er små tiltak som fartsdumper og lysregulering ved 3 forskjellige fotgjenger overganger i Hønengata. Ingen tiltak over Krokenveien ved Kiwi, eller Sagaveien.
Dette vil bli en evig kilde til misnøye, debatt og framtidige kostnader for opprustning.
Har Ringerike kommune kun utført et minimum nå, og utsetter ekstra kostnader for trygg skolevei til senere?

Skoleveier i dagens skolestruktur er, med noen unntak, trygge og sikkert innarbeidet.

Forespeilede forventninger – endring av skolegrenser:

Foreldre ved Hønefoss skole var innforstått med at skolen skulle bli lagt ned, og elevene overført i Ullerål.
Vi ved Ullerål var innforstått med at de kom til oss.
Så finner administrasjonen plutselig ut at Ullerål blir sprengt, noe som vi ved FAU Ullerål skole har advart om siden 2014.

Da er forslaget deres å endre skolegrenser, og disse er ikke naturlig. Dette fratar elevene både sikkerhet og identitet. Fordi man definerer seg sterkere enn man tror, som en del av Nordsida.

Skolen blir formet av hvilke personer som befinner seg der, ikke nødvendigvis hvilke bygninger man er i.

Når rådmannen antyder at pedagogisk vil skolen bli bedre med nye bygninger, så gjør han seg skyld i følgende:

* Han antyder at elever med dårlige bygninger i dag er skoletapere (Vang, Hønefoss, Hov mfl.) – kan dette bevises?

* Innføring av nye læringsrom er ikke noe som nødvendigvis skaper bedre læringsmiljø, hvis de ikke tas i bruk.

Erfaring her er f.eks. innføring av Chrome som noen klasser har adoptert godt, andre ikke.
Alt avhenger av hvilke personer som underviser. I tillegg er dette ikke noe vi ble bedt om å vurdere i høringssvar, og det er som å bringe inn ny argumentasjon, når man mangler bedre.

Situasjon i dag på samme skole i Ringerike, en 6.-klassing som øver stavskrift, og 5.-klassing som gjør alle lekser på Chrome. Det gir meg følelsen av ingen enhetlig lærenorm selv innen samme skole, hva man skal lære og når man lærer det. Dette har absolutt ikke noe med fysisk skolemiljø å gjøre.

Oppsummering:

I forbindelse med nye skolegrenser, er vi bekymret for at Ullerål skole blir full veldig fort. Kanskje allerede fra dag 1.

Med boligprosjekter og generasjonsskifte som nevnt, blir Ullerål skole fort fullbesatt, selv kanskje innen dagens skolekrets.
Det trigger i så fall at en 3. sentrumsskole bygges.

Alle skoleveistiltak lagt til rette for denne nedleggelsen blir da kun kortsiktige investeringer.

Da finner vi det unaturlig å legge ned en skole, etablere nye skoleveier og skape mistillit til store deler av befolkningen i Hønefoss, for innen få år opprette en ny skole.

Økonomien i dette må løses, akkurat som økonomien i dette løses i dag. Hønefoss skole har levd på minimumsnivå noen år, og det er ikke umulig å la dem leve på samme noen år til, inntil behov for ny skole melder seg.

Kommentarer til denne saken