Nav-lederen om korona-året 2020: – Jeg er stolt over jobben vi har gjort