Nav får Riksrevisjonens godkjentstempel for måten den eksplosive veksten i stønadssøknader ble håndtert på da koronapandemien rammet landet i fjor vår.

Kort tid etter at landet ble stengt ned i fjor vår, eksploderte arbeidsledigheten her. Fra 2,7 prosent i februar hadde den steget til det til det høyeste nivået i moderne tid to måneder senere: 14,6 prosent.

Nav fikk ansvaret for å iverksette Stortingets vedtak for å sikre inntekten folk først og hjelpe bedriftene med kostnader knyttet til permitteringer, sykefravær og omsorg for barn – og har i hovedsak etterlevd forutsetningene om rask gjennomføring, ifølge Riksrevisjonen.

– Etaten måtte gjøre endringer i eksisterende ordninger og opprette nye ytelser mens søknadsbunken om dagpenger fra fortvilte nordmenn vokste, framgår det av rapporten som ble offentliggjort torsdag.

Sikret rask utbetaling

Nav mottok flere søknader om dagpenger i løpet av de to første ukene etter nedstengingen 12. mars enn direktoratet vanligvis gjør i løpet av et helt år. Det ble i slutten av måneden etablert en ordning for utbetaling av forskudd på dagpenger.

– Det sikret rask utbetaling til dem som mistet jobben eller ble permitterte, og begrenset konsekvensene av den lange saksbehandlingstiden. I slutten av september hadde etaten tatt unna køen av søknader, og saksbehandlingstiden var normal igjen, konkluderer revisjonen.

Mangler kontroll

Riksrevisjonen poengterer imidlertid at det ennå ikke er etablert kontrollrutiner for å fange opp misbruk av ordningene og feilutbetalinger. Så langt er 33 personer/bedrifter anmeldt for svindel av til sammen 29 millioner kroner fra ordningen med lønnskompensasjon til permitterte.

Ved utgangen av året var dessuten 3,4 milliarder kroner som ble utbetalt som forskudd på dagpenger, ikke tilbakebetalt.

(©NTB)