I det siste har Ringerikes Blad inneholdt flere innlegg hvor de rødgrønne gir uttrykk for sterk frustrasjon, og nesten virker sjokkert over at Senterpartiet i Hole har valgt å samarbeide med Høyre.

For oss som deltok i lokalpolitikken i forrige årtusen, var samarbeidet mellom Høyre og Senterpartiet helt naturlig. Fra Hole ble utskilt som egen kommune i 1976, og ut resten av 1900-tallet, var det et godt samarbeid mellom de to partiene. Ja, bortsett fra fire år hvor Senterpartiet valgte å samarbeidet med Ap.

Når nu Senterpartiet og Høyre velger å samarbeide, har partiene egentlig trukket opp gamle tradisjoner i Hole. Derfor kan den kraftige reaksjonen fra de rødgrønne virke noe overdreven, og historieløs, sett fra sidelinjen.

Dessuten påstår Senterpartiet at de representerer sentrum i norsk politikk, og ifølge dem selv kan de samarbeide både med høyre- og venstresiden. Så hvorfor ikke med Høyre denne gangen?

Les også

Et lykkelig valg for Hole? | Eva Bekkelund-Eriksen

Les også

– Forunderlig forhandlingsspill | Morten Dåsnes