Statsminister Erna Solberg (H) trakk i sin innledning på koronapressekonferansen fredag ettermiddag fram at mange ulike grupper ønsker lettelser i tiltakene for nettopp dem, men at summen av disse ønskene vil resultere i økt smitte.

– Jeg benytter anledningen til et sitat jeg har brukt i mange andre sammenhenger før, men som også gjelder for denne situasjonen, nemlig Jan P. Syses sitat: «Vi er imot summen av alt det vi er for», sa Solberg.

– Det går den rette veien

Usikkerheten som i all hovedsak dreier seg om de nye virusvariantene, er fortsatt for stor. Betydelige lettelser i tiltakene på Østlandet og på Vestlandet fra mandag vil også i sum føre til økt aktivitet, mener statsministeren.

– Sammen med en ustabil smittesituasjon, er det grunnen til at regjeringen har besluttet å videreføre de fleste nasjonale tiltakene, sa Solberg.

Det vil bli gjort en ny vurdering av de nasjonale tiltakene i midten av mars. Selv om de fleste tiltakene blir videreført, har regjeringen gjort noen endringer. Disse trer i kraft fra tirsdag 23. februar.

Lettelser for unge og studenter

Da åpnes det blant annet for at barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer.

Innendørs kan det være inntil 50 personer på disse arrangementene. Utendørs er grensen 200. Det inkluderer utøvere, foreldre, trenere og småsøsken, men alle må være fra samme kommune. Det betyr for eksempel at et fotballag eller håndballag kan spille mot andre lag i samme kommune.

I tillegg blir det lettelser for studenter, som framover kan møte på lesesalen og få fysisk undervisning i mindre grupper.

Arrangementer med «faste, tilviste plasser» – ikke nødvendigvis fastmonterte – får ta imot 100 personer. Det gjelder både i kirker, teatre og på konserter.

På den andre siden strammes det inn på skjenking, og den nasjonale skjenkestoppen flyttes fra midnatt til klokka 22. Reglene for innreisekarantene og karantenehotell strammes også inn, men det åpnes for teknisk personell som utfører oppgaver som er nødvendig.

Forenkler kronglete begreper

Etter kritikk for et innviklet system med «ring 1» og «ring 2» og flere nivåer med tiltak i forbindelse med mutantutbruddene, endrer regjeringen nå på dette.

– Jeg beklager at jeg nå tar fra mange gode poenger til sine kommentarartikler, men vi kommer ikke lenger til å bruke «ring 1» og «ring 2», og vi rydder opp i tiltaksnivåene. Nå blir det tre nivåer av tiltak som kan vedtas nasjonalt, sa Solberg.

Framgangsmåten blir uansett den samme som før. Jo mer alvorlige utbrudd, desto høyere nivå på tiltakene.

– Men jeg vil love dere at det blir sikkert rom for å harselere med noe også i framtiden. Alt blir ikke perfekt nå heller. Men det blir litt enklere, erkjente statsministeren.

Dette er de nasjonale koronatiltakene

Disse reglene gjelder fra 23. februar og inntil videre. Regjeringen har varslet rask innføring av strengere regler dersom smitten ikke går ned. De har også varslet tydelige råd for påsken når ferien nærmer seg.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.

Regler for arrangement:

 • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som kun samler deltakere fra samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 3x200 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat. Skjenkestopp kl. 22.00.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning

 • Studenter og elever kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak. Også lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak.
 • Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.
 • Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand.

Restauranter, kafeer, barer

 • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
 • Skjenkestopp kl. 22.00.
 • Minst én meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og det åpnes for idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.
 • Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • I individuelle utendørsidretter som ikke innebærer nærkontakt kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen/region.
 • Voksne over 20 år i breddeidretten anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Ankomst Norge

 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.
 • Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.
 • Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene. De bør også teste seg på dag sju etter innreise selv om de ikke selv har vært i karantene.
 • Det finnes enkelte unntak fra disse kravene for personer som ankommer Norge. Les mer om unntakene: Informasjon om karantenehotell

Kilde: Regjeringen.no

Pressekonferanse om koronatiltak fredag 19. februar. Til stede: Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, helse- og omsorgsminister Bent Høie, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i FHI.