Skolen er på mange måter en motor i det å utvikle små lokalsamfunn. Uten nærskolen vil mye av grunnlaget for å bo ute i distriktet forsvinne.

Nærskolene er nemlig en viktig arena for bygdesamfunnet på ettermiddag og kveld. Det er en sosial møteplass for frivillighet og kultur, der skolene er med å bygge en identitet til bygda. Å legge ned nærskoler fjerner noe av identiteten ved å bo i distriktet.

LES OGSÅ: Snart åpner den nye skolen: – Kan bli skoleuniform

Flere skoler lagt ned

De siste årene har flere nærskoler blitt lagt ned i Ringerike. Jeg nevner Heggen, Åsbygda, Vegård, Kirkeskolen, Stranden, og Ringmoen. Hønefoss skole er også lagt ned, som en tidligere sentrumsskole. Totalt er sju skoler lagt ned med Arbeiderpartiet i spissen.

Det skal nevnes at Høyre har vært med på dette, men sentralisering og nedleggelser av kommunale tilbud i distriktene er kjent Høyre-politikk.

Det jeg undres over er hvordan Arbeiderpartiet med god samvittighet kan sitte og legge ned skole etter skole i vår kommune. Dette er tilbud som har vært med på å skape gode lokalsamfunn, og som har vært limet i bygdene.

God distriktspolitikk

Å legge ned sju skoler på kort tid er ikke spesielt god distriktspolitikk, og det gjør heller ikke Ringerike til en mer attraktiv kommune å flytte til, men det er sikkert økonomisk gunstig for kommunen.

For slik jeg har forstått det, så styrer ikke Ap etter politiske prinsipper. De styrer derimot etter økonomiske prinsipper Det har jeg fått bekreftet i et leserinnlegg publisert i Ringerikes Blad.

At kommunale tilbud sentraliseres eller legges ned, er derfor ikke så viktig for Ap, bare det er økonomisk forsvarlig.

Tilbud nært folk

I Senterpartiet mener vi at gode lokale tilbud nært folk er det som utvikler kommunen videre og som motiverer folk til å bo i kommunen.

Ringerike er en stor geografisk kommune og det er vår oppgave som politikere å utvikle hele Ringerike.

Arbeiderpartiet har lokalt stått i spissen for en sentralisering av den offentlige skolen som rammer ulike lokalsamfunn hardt i Ringerike. Hadde det ikke vært for gode lokale initiativ, ville vi ikke hatt skoletilbud verken i Åsa, Ask eller Åsbygda.

Åsbygda vant kampen

For folk i Åsbygda må det også kjennes spesielt godt å ha «vunnet» kampen om å overta den tidligere skolebygningen etter en lang politisk kamp, mot nettopp Ap.

Fordi Ap fryktet at lokalsamfunnet i Åsbygda skulle etablere en privat skole, kjempet de mot overtakelsen av skolebygningen til Åsbygda Vel.

Da var det ikke økonomiske prinsipper som gjaldt, men politiske. Fordi det politisk var viktigere å kjempe mot etableringen av en privat skole, enn at folk i bygda skulle ha et skoletilbud.

Jeg tror nok innbyggere i både Åsa og Ask har følt på det samme tidligere, da de kjempet en kamp for å kjøpe de nedlagte skolebygningene.

Massiv pågang

Og hva har så skjedd med de nedlagte skolene? De har massiv pågang, og de er fulle av barn, de samme barna som Ap ville forflytte til større skoler, for å spare penger. I Åsa bygges det nå flere boliger og det er stor optimisme i bygda. Det samme kan sies om Ask.

Det viser seg at nærskolen er en viktig faktor for valg av bosted, og at den har betydning for utviklingen av hele Ringerike.

Men for Ap er det vel økonomi det handler mest om? Politikken har jo Ap lagt til side, det går jo nemlig ikke an å styre en kommune etter politiske prinsipper..