I Hønefoss har det blitt 23 prosent færre utegående operative politifolk.

Og når en anholdt bråkmaker skal fraktes til arresten i Drammen, går det seks timeverk. Det opplyser Politiets Fellesforbund.

Hvordan er det mulig for myndighetene å slippe unna med å kalle en slik politireform for «nærpolitireform»?

Senterpartiet er i sterk framgang over store deler av Norge. De kjemper for at det skal være gode lokalmiljø i hver en krik og krok av landet. De har i så måte fått en gavepakke av regjeringen i form av både en trøblete politireform, og kanskje også med etterdønningene av kommune- og fylkessammenslåinger.

Slik sett er det alt annet enn overraskende at partiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, besøker Hønefoss for nærmest å sole seg i glansen av de opplevde kontaktproblemene med politiet.

Men først: Kriminalitetsbildet har endret seg betydelig de siste årene. De lokale røverne er ikke lenger den største trusselen mot vår trygghet. Internasjonale svindlere, cyberkriminalitet og grenseløse bander er bare noe av det som preger sikkerhetsbildet i dag. Ny virkelighet må møtes av nye tiltak, ny profesjonalisering og ny organisering.

Gårsdagens vinneroppskrift virker ikke like godt. Derfor trengs en reform i politiet.

Samtidig er det slik at folks opplevde trygghet også handler om politiets evne til å håndtere hverdagskriminalitet. Vi må som innbyggere oppleve at politiet er der når vi trenger dem.

I tillegg til faglig sterkere sentrale fagmiljøer, trenger vi det som er nærpolitiet i praksis. Derfor harmonerer intensjonene dårlig med praksis i de tilfellene hvor lokale tipsere opplever at politiet er fjernt, ikke nært.

Bjørn Harald Blaker

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Vi kan nå lese om de store problemene et lokalt vekterselskap har med å komme i kontakt med politiet.

De blir stående i telefonkø eller opplever at operasjonssentralen melder at de ikke har mulighet for å prioritere sakene. Problemet, til tross for slankere bemanning, ligger tilsynelatende ikke hos politiet i Hønefoss, men hos operasjonssentralen i Tønsberg.

De har blitt en propp i kontakten med de lokale patruljene.

I beste fall er politiet tilstrekkelig bemannet lokalt, og en oppbemanning på operasjonssentralen vil løse problemene som oppleves lokalt nå.

La oss håpe det er slik. Da må i tilfelle politiledelsen ta affære raskt. Hvis ikke vil det befeste seg et inntrykk av at politiet er i ferd med å bli et fjernpoliti.

Intensjonen om en nærpolitireform er god, men ikke før det faktisk oppleves slik for innbyggerne. Sør-Øst Politidistrikt er et stykke unna å være i mål.

LES OGSÅ: – Jeg deler seng med en i politiet – og kjenner utfordringene