Politikerne i Ringerike fikk klar melding fra politioverbetjent Tommy Lafton da han orienterte om stoda i Hønefoss.

– På utestedene flommer det over av stoff. I Hønefoss kan du få tak i alt av stoff, og det raskt. Det går mest i cannabis og kokain, sier han.

Ringerikes Blad har i flere artikler belyst temaet. Nå ønsker vi å få enda bedre innsikt, og inviterer våre lesere til å bidra.

– Dette er et viktig tema, og vi trenger mer kunnskap. Vi håper denne kartleggingen kan bidra til det. Vi inviterer dessuten til at kilder som sitter på informasjon kan ta kontakt med oss og dele sine opplevelser direkte, sier ansvarlig redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen.

Hun har sammen med journalist Marit Orø jobbet fram et spørreskjema. Det er mulig å svare anonymt på spørsmålene.

– Vi håper på mange svar slik at vi får bedre kunnskap og bakgrunn for å dekke dette viktige saksfeltet, sier de to.

– Resultatene her blir ikke forskningsresultater, men vil kunne si oss noe om hvordan de som er ute på byen i Hønefoss ser på situasjonen, og om det harmonerer med politiets opplevelse, sier Skjervum Bjerkehagen.