Kunngjøringer fra Ringerike:

Sletting

Foretaket Autofabrikken AS på Tyristrand er slettet i Foretaksregisteret. Nylig ble bobehandlingen etter konkursen i selskapet innstilt, fordi boets midler ikke kunne dekke omkostningene ved fortsatt behandling.

Oppløsning

Weien Eiendomsselskap DA i Soknedalsveien er meldt oppløst. Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket innen seks uker regnet fra 03.08.2022.

Nytt navn

TJBolig AS har endret navn til TJ-produksjon AS. Formålet nå er produksjon av lydopptak innenfor musikk samt ingeniørtjenester innenfor bygningsfaget. Daglig leder og styreleder er Tom Johannessen.

Endring i styre

Det er gjort endringer i styret i Gledeshuset Drift AS. Styreleder er Bror Andersen, mens styremedlemmer er Trond Løland, Erlend Søraker, Petter Mølkjær Klepelv, Hege Kjørstad og Jonas Rønning. Varamedlemmer er Erik Stokke og Morten Dæhlen Bergsland.

Også i Lloyds Hønefoss AS er det endringer i styret. Styreleder er Haakon Tronrud, mens styremedlemmer er Roar Nyhus og Henriette Tronrud.

I Storgaten 76–78 Lillehammer AS er det endringer i styret – styreleder er Haakon Tronrud og vara er Henriette Tronrud.

I Teltfest AS er Lars Erik Riibe ny daglig leder. Han er også styreleder.

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent sine årsregnskaper for 2021:

 • Arsa Montering AS
 • Cepheid Norway AS
 • Dronning Ragnhilds vei AS
 • Innotech Norway AS
 • Kiljan AS
 • Kongens gate 13 AS
 • Løkenåsen AS
 • Mira Handel AS
 • Miraskogen AS
 • Negler Perfect Beauty AS
 • Skjolden Cruisekai AS hadde et ordinært resultat før skatt i fjor på minus 1,1 millioner kroner. Året før hadde selskapet 11,5 millioner kroner i resultat før skatt. Styreleder er Oddvar Røysi, mens Anne Line Røysi er daglig leder/administrerende direktør.
 • Skjærgaard AS
 • Smartcraft ASA

Kunngjøringer fra Hole:

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent årsregnskap fra 2021:

 • Al Store AS
 • Multiplex AS

Kunngjøringer fra Jevnaker

Nyregistrering

Enkeltpersonforetaket Lars Martin Hval er nyopprettet i Foretaksregisteret, og innehaveren har samme navn. Formålet er Gårdsarbeid, snøbrøyting på Oslo Lufthavn og anleggsgartnerarbeid.

Endringer hos tannklinikk-firma

Aksjeselskapet NFH 220610 AS ble stiftet i Oslo i juni, og har nå flyttet til Enggata i Jevnaker og byttet navn til Jevnaker Smil Tannklinikk. Styreleder var Kristian Brekke Djuve, men nå er Amir Ehsan Taghizadeh Khorshidi registrert både som styreleder og daglig leder. Formålet er å drive tannlegesenter, og vedtektsdato er 19. juli 2022.

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent sine årsregnskap for 2021:

 • Hadeland og Ringerike håndverkservice AS

 • Hadeland Catering AS

 • Hanif barnefaglig psykologi AS

 • Hypetrade AS

 • Myrvoll Holding AS

 • Vangseter AS hadde et resultat før skatt i fjor på minus 3,46 millioner kroner. Året før var det også røde tall, med minus 4,87 millioner kroner. Salgsinntektene økte fra 22,3 til 30,9 millioner kroner fra 2020 til 2021, mens utgiftene økte fra vel 27 til 34 millioner kroner.

Hva er dette?

Næringslivsloggen publiseres i Ringerikes Blad jevnlig.

Hver dag skjer det små og store endringer i næringslivet i Ringerike, Jevnaker og Hole. Dette kunngjøres hos Brønnøysundregistrene. Til denne spalten henter vi informasjon fra Foretaksregisteret.

Enkeltpersonforetak som kun er registrert i Enhetsregisteret blir ikke omtalt her.

Se alle loggene her.