Kunngjøringer fra Ringerike:

Endring av styre

Ringeriksgt 18 borettslag har gjort endringer i styret. Styreleder er nå Edel Åse Sørlie, mens Elin Bråthen, Mariann Raaen og Bendik Alme er styremedlemmer. Varaer er Toril Skjønnhaug og Svein Harald Borgen.

Sletting

TM Bygg og betong AS på Sokna er slettet i Foretaksregisteret.

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent sine årsregnskaper for 2021:

 • Bast AS
 • Best Wang AS
 • Breivassbu AS
 • Costa Boes AS
 • Don Gonzalo AS
 • Enger Investment AS
 • Femina Eiendom AS
 • Gog Holding AS
 • Hanola AS
 • Just Blocks AS
 • K Solution AS
 • Kilemoen Eiendom AS
 • Kvernvollen Eiendom AS
 • Normedical AS
 • Normedical Group AS
 • Oksana Renhold AS
 • Phonefiks AS
 • Postlocal AS
 • Rais Utvikling AS
 • Reinsnes Holding AS
 • Revisorhuset Invest AS
 • Ring Interiør AS
 • Sabrura Hønefoss AS
 • Saga BHT AS hadde i fjor et ordinært resultat før skatt på 206.994 kroner. Året før var tallet 529.900 kroner.
 • Smartcraft Norway AS
 • Smeg Eiendom AS
 • Skogheim skogkultur AS
 • Stærkebye AS
 • Tony's matglede AS hadde i fjor et resultat før skatt på minus 295.565 kroner. Året før hadde restauranten i Hønefoss er overskudd før skatt på nesten 300.000 kroner. Inntektene gikk ned med drøyt 200.000 kroner, fra 4,8 til 4,6 millioner kroner fra 2020 til 2021.
 • Torvstua sameie
 • Tuft & Babul DA
 • Tuft & Iversen DA
 • Tuft & Johansen DA
 • Tuft & Jørgensen DA
 • Tuft & Langeland DA
 • Tuft & Lysaker DA
 • Vikhammer Handelseiendom AS

Nyetablering

Srour Car Service er et nyopprettet enkeltpersonforetak som skal drive med programmering av bil, diagnose og opplåsing av biler og annet motoriserte kjøretøy, samt opplåsing av hus og garasje. Dessuten modifisering og reparasjon av styreenheter til biler og andre motoriserte kjøretøy. Innehaver og daglig leder er Mohanad N. M. Srour, og selskapet har adresse i Trygstadveien.

Sameiet Hønengata Panorama i Ullerålsgata 52 er opprettet. Styreleder er Ann-Louis Fjeldavli, mens styremedlemmer er Terje Olsen, Tove Emilsen og Alexander Bjaanes Danielsen.

Kunngjøringer fra Hole:

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent årsregnskap fra 2021:

 • Boble Holding AS
 • Gehu Holding AS
 • Marq AS
 • Teknometri AS

Kunngjøringer fra Jevnaker

Nyregistrering

Key Web Design ANS er nyregistrert i Foretaksregisteret. Selskapet, som har adresse i Svenåvegen, har som formål å produsere nettdesign og/eller logodesign for bedrifter eller enkeltpersoner. Deltakere er Phillip Illés Finstad og Hilde Illes Finstad.

Nytt navn

Vollan tak og vegg AS har byttet navn til Bølviken og Vollan Bygg AS. Ny vedtektsdato er 15. juni 2022.

Endring i kapital

Messel Holding AS øker kapitalen fra 30.000 kroner til 90.000 kroner. Ny vedtektsdato er 10. juni. Selskapet i Kingeveien har investering i verdipapirer, samt kjøp, salg og utleie av eiendom som formål. Styreleder er Glenn Andre Sandli Messel.

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent sine årsregnskap for 2021:

 • Hadeland Glassverk kunst & kulturformidling AS

 • Jafs Jevnaker AS

 • Nett Energi AS

 • Oldemors karjol AS hadde er ordinært resultat før skatt på minus 709.377 kroner i fjor. I 2020 var tallet 231.387 kroner i overskudd. Eirik Tetlie bekreftet nylig at restauranten er stengt, og at det ikke foreligger planer om å gjenåpne den. Årsaken er nedgang i besøket etter at nyveien åpnet.

 • Silent Wings AS

Hva er dette?

Næringslivsloggen publiseres i Ringerikes Blad jevnlig.

Hver dag skjer det små og store endringer i næringslivet i Ringerike, Jevnaker og Hole. Dette kunngjøres hos Brønnøysundregistrene. Til denne spalten henter vi informasjon fra Foretaksregisteret.

Enkeltpersonforetak som kun er registrert i Enhetsregisteret blir ikke omtalt her.

Se alle loggene her.