Kunngjøringer fra Ringerike:

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent sine årsregnskaper for 2021:

 • Avika AS
 • Berget-holding AS
 • Bjerke & co. eiendomsselskap AS
 • Bolkan trans Hønefoss AS
 • Braathen Eiendom AS hadde et resultat før skatt på minus 550.000 kroner i fjor. Året før var resultat før skatt minus 980.000 kroner. Selskapet er saksøkt av en tidligere leietaker, New York Pizza AS, og partene møtes i retten i oktober.
 • Byggmester Berger AS
 • Byggmester Sundberg AS
 • Cafe og restaurant Maris AS
 • Costa AS
 • Currus AS
 • Dagny Wiborgs stiftelse
 • Elviken Gård AS
 • European studios AS
 • H. Berger eiendom AS
 • H2 Investment AS
 • Haut Invest AS
 • HCS AS
 • Ing. Finn H. Strømsvik AS
 • Kjeni eiendom AS
 • Movitec AS
 • OCF prosjekt AS
 • Oral Care Nordic Norway holding AS
 • PGB AS
 • PGB International AS
 • Proficio Operations AS
 • Punjabi mat AS
 • Rindal Consulting og eiendom AS
 • Ringkollstua AS
 • Senneseth eiendom AS
 • Spåsiden.no AS
 • Tannlege Niclas Berggren AS
 • UAB David & co
 • Wallstreet Nightclub AS gikk med underskudd i fjor, som året før. Resultat før skatt i 2021 var på minus 231.000 kroner. Året før var det minus 466.000 kroner. Inntektene økte fra 524.000 til 647.000 kroner fra 2020 til 2021.

Kunngjøringer fra Hole:

Ny adresse

Nordisk Sertifisering har endret forretningsadresse fra Hvervenmoen til Vik torg.

Foliereklame DA endrer adresse fra Skarpsnogata til Sersjantløkka.

Endring av revisor

Revisoren til selskapet Garntangen AS, Revisjonsforum AS på Hamar, har fratrådt.

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent årsregnskap fra 2021:

 • Anthem Group AS
 • Fres AS
 • Ivryst Kapital AS
 • Jørgen Ullern Bygg & anlegg AS
 • Kosen Invest AS
 • Lerfaldet Invest eiendom AS
 • Orehagen AS
 • Sano Invest AS
 • Sollihøgda Portservice AS
 • Studio Cantello AS
 • SVT AS
 • Syvendedags Adventistkirken – eiendomsforeningen
 • Øvre Onsaker Holding AS
 • OPH Eiendom AS hadde et resultat før skatt i fjor på minus 720.000 kroner. Året før hadde selskapet et overskudd på 6,2 millioner kroner. Inntektene stupte fra 39,6 millioner i 2020, til 16,9 millioner i 2021. Utgiftene ble i samme periode redusert fra 32,8 millioner kroner, til 17,2 millioner kroner. Styreleder og daglig leder er Ole Petter Hungerholdt, og selskapets formål er å drive bygging, utvikling, forvaltning og utleie av eiendom, samt å kunne investere i andre selskaper.

Kunngjøringer fra Jevnaker

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent sine årsregnskap for 2021:

 • Camp Eggemoen AS

 • Grønn Bee AS

 • Hverven Invest AS

 • Mehlum Butikkdata AS

 • Strømsodd Capital AS

 • Yst AS

Hva er dette?

Næringslivsloggen publiseres i Ringerikes Blad jevnlig.

Hver dag skjer det små og store endringer i næringslivet i Ringerike, Jevnaker og Hole. Dette kunngjøres hos Brønnøysundregistrene. Til denne spalten henter vi informasjon fra Foretaksregisteret.

Enkeltpersonforetak som kun er registrert i Enhetsregisteret blir ikke omtalt her.

Se alle loggene her.