Kunngjøringer fra Ringerike:

Nytt foretak

Søvold terrasse boligsameie er etablert med adresse hos Ringbo i Hvervenmoveien 49 i Hønefoss. Paal Engebretsen er styreleder. Hjalmar Ernst Sørgård og Frederik Engebretsen er styremedlemmer.

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent sine årsregnskaper for 2021:

 • BCC Hønefoss samlet inn 1,52 millioner kroner i gaver, og oppgir at de i 2021 hadde totalt 2,47 millioner kroner i anskaffede midler. I regnskapet går det fram at organisasjonen har hatt 2,14 millioner kroner i forbrukte midler. Sum eiendeler er verdsatt til 20,27 millioner kroner, hvorav investering i datterselskap utgjør 14,1 millioner kroner. Organisasjonen har et overskudd, eller aktivitetsresultat, på 323.408 kroner i 2021. Det er gitt en misjonsgave til BCC på 716.770 kroner. Ifølge forvalt.no eier BCC Hønefoss foretaket Hverventunet service AS. BCC Hønefoss het tidligere Brunstad kristelige menighet, og kalles ofte «Smiths venner.» Erik Fuglset er styreleder.
 • Eikli bil og karosseri AS
 • Heggerudstad AS
 • Heggerudstad maskin AS
 • Importservice bil AS hadde 169 millioner kroner i inntekter i 2021. Regnskapet viser et overskudd før skatt på 7,68 millioner kroner. Det er tatt ut 3 millioner kroner i tilleggsutbytte. Nan Ciu Chen eier 65 prosent av aksjene i selskapet og er både daglig leder og styreleder. Sheng Ling Chen eier 25 prosent av aksjene, mens Nan-Chun Chen eier 10 prosent.

2019: Utvider bilbutikken ved å kjøpe nabotomten

 • Kvamme eiendom & invest AS
 • Mblaise AS
 • O Johnsrud kartkonstruksjon AS
 • Pinball Norge AS
 • Polar restaurant 2 AS
 • Rofi tak AS hadde 5,5 millioner kroner i inntekter og et overskudd før skatt på 602.571 kroner i 2021.
 • Sparmax AS hadde 130,3 millioner kroner i inntekter og et overskudd før skatt på 16,7 millioner kroner i 2021. Det er en kraftig økning fra året før. Inntektene i 2020 var på 101,5 millioner, og overskudd før skatt på 10 millioner kroner.

 • Sparmax holding AS hadde et overskudd før skatt på 2,13 millioner kroner i 2021.
 • Virke & Kvamme bygg AS

Kunngjøringer fra Hole:

Godkjente årsregnskap

Følgende selskaper har fått godkjent årsregnskap fra 2021:

 • Ariadne klinikken AS hadde 2,75 millioner kroner i inntekt og et overskudd før skatt på 139.920 kroner i 2021.
 • Euromontage AS
 • World cryo services AS hadde 6,9 millioner kroner i inntekter og et underskudd før skatt på 531.324 kroner i 2021.

Kunngjøringer fra Jevnaker:

Ingen nye kunngjøringer

Hva er dette?

Næringslivsloggen publiseres i Ringerikes Blad jevnlig.

Hver dag skjer det små og store endringer i næringslivet i Ringerike, Jevnaker og Hole. Dette kunngjøres hos Brønnøysundregistrene. Til denne spalten henter vi informasjon fra Foretaksregisteret.

Enkeltpersonforetak som kun er registrert i Enhetsregisteret blir ikke omtalt her.

Se alle loggene her.