Kunngjøringer fra Ringerike:

Ny adresse

AS Ringerikes Blad melder om ny adresse. Avisen flytter fra Arnemannsveien 3 til Kvernberggata 5 i Hønefoss.

Nytt foretak

Selskapet Digital turing AS er etablert med adresse i Fuglesangveien i Hønefoss. Selskapet har som formål å utvikle digitale løsninger innen kultur, kommunikasjon og media. Ole Andre Røttereng fra Oslo er styreleder og Kristopher Frey Brusletto er styremedlem.

Revisor

Komplett revisjon AS skal revidere regnskapene for Hønefoss taxi SA.

Slettes

Proficio operations AS slettes fra foretaksregisteret. Selskapet som har vært ledet av Petter Lunde har hatt som formål å levere tjenester knyttet til forbedring av lønnsomhet.

Sollifjell AS slettes også fra foretaksregisteret. Selskapet har hatt adresse i Ullerålsgata i Hønefoss. Selskapet har drevet med utleie av eiendom.

Stian & Daglig drift DA er slettet. Virksomheten som ble stiftet i 2020 har hatt som formål å drive med entreprenørvirksomhet.

Team bygg entreprenørforretning AS er også slettet. Selskapet ble etablert i 2004 med Sven Roger Pettersen som styreleder og daglig leder.

Årsregnskap

Sokna sand og pukk AS hadde 9,2 millioner kroner i inntekter i 2021. Det er en kraftig nedgang fra 2020 da inntektene var på 16,87 millioner kroner. 2021 endte med et overskudd før skatt på 1,11 millioner kroner, mot 6,14 millioner i 2020.

Kunngjøringer fra Hole:

Vil bli slettet

Enkeltpersonforetaket Auto Power Henry Sundøen dødsbo vil bli slettet fra foretaksregisteret med mindre det mottas melding om annet innen tre uker.

Kunngjøringer fra Jevnaker:

Adresse

Enkeltpersonforetaket Einar Sillerud endrer adresse fra Heradvegen på Gol til Halvordsrudveien i Jevnaker.

Bransje

Enkeltpersonforetalet Lars Martin Hval melder om endring i formål. Foretaket har nå som formål å drive med melkeproduksjon, storfehold og snøbrøyting.

Revisor

Murmester Torkild Erlandsen AS sine regnskaper skal revideres av Statsutorisert reviser Otto Lundstad Olsen.

Nytt foretak

Enkeltpersonforetaket Vestby agri er etablert med adresse Olumslinna 432. Kaisa Victoria Vestby er innehaver. Formålet er å drive med husdyrproduksjon med ammeku og sau.

Sletting

Enkeltpersonforetaket Wirstad herrefrisør i Storgata 9 på Jevnaker er slettet fra foretaksregisteret.

Hva er dette?

Næringslivsloggen publiseres i Ringerikes Blad jevnlig.

Hver dag skjer det små og store endringer i næringslivet i Ringerike, Jevnaker og Hole. Dette kunngjøres hos Brønnøysundregistrene. Til denne spalten henter vi informasjon fra Foretaksregisteret.

Enkeltpersonforetak som kun er registrert i Enhetsregisteret blir ikke omtalt her.

Se alle loggene her.