Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivet: Tilrettelegging er viktigst | Nina Solli og Jan Erik Gjerdbakken

Artikkelen er over 2 år gammel

Nina Solli i NHO Viken Oslo og Jan Erik Gjerdbakken ber kommunene om å gjøre alt de kan for å legge til rette for næringslivet, i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et lokalvalg handler mest om det som er nært i hverdagen. Et sterkt næringsliv er avhengig av gode rammevilkår som på mange måter formes av våre lokalpolitikere.

NHO Viken Oslo og Ringerike Næringsforening mener det er nødvendig med arenaer der næringslivet og politikerne har dialog om utvikling av bedre rammevilkår. Derfor jobber vi sammen nå før valget med å tilrettelegge for det.

I forbindelse med valget har NHO Viken Oslo spurt bedriftene om hva som var det aller viktigste for dem av følgende temaer: Seriøst arbeidsliv, infrastruktur og samferdsel, reduserte skatter og avgifter, tilgang på kompetanse og tilrettelegging for næringslivet. Tilrettelegging for næringslivet kom på topp med klar margin i alle fire fylker.

Ringerike er en spennende næringslivsregion. Det er omfangsrik industri. Norges smarteste industribedrift 2019, Tronrud Engineering, kommer fra Ringerike. Tenk det! Men det finnes også en stor og viktig byggenæring, spennende restaurant- og servicebedrifter og viktig skognæring.

Å legge til rette for utvikling og vekst for bedriftene i Ringeriksregionen må være prioritering nummer en for lokalpolitikerne. Dialog med næringslivet er nødvendig. Viktigheten av denne dialogen ble understreket av flere bedrifter og politikere da vi nylig arrangerte politisk verksted i Hønefoss.

Tilgang på nok av riktig kompetanse må til for å styrke næringslivet på tvers av alle bransjer. Hønefoss videregående skole har over flere år markert seg i Buskerud med stor søkning til byggfagene. Både innenfor denne bransjen og flere andre samarbeider skole og bedrifter godt om rekruttering og relevant opplæring. Det er bra.

For å kunne rekruttere kompetent arbeidskraft til lokale bedrifter, må kommunene også ha gode skoler og barnehager. Et godt fritidstilbud er viktig og det må være enkelt å komme seg til og fra der man skal. Gode kollektivløsninger er nødvendig også i Ringeriksregionen. Reisetiden mellom Hønefoss og Oslo må forkortes. Derfor er det avgjørende at Ringeriksbanen og E16 bygges ut som planlagt uten flere forsinkelser.

For at innbyggerne i kommunen skal kunne nyte velferden, må bedriftene være i stand til å skape verdier som politikerne kan fordele. Arbeidslivskriminalitet er et hinder for dette. I NHO Viken Oslos undersøkelse er et seriøst arbeidsliv rangert som nest viktigst. Flertallet av bedriftene svarer at en av løsningene på denne samfunnsutfordringen er mer kontroll.

Vi har klare forventninger til A-krimsenteret og at deres virksomhet gir resultater. Men kommunen må også sette av ressurser i sine budsjetter til å følge opp egne innkjøp med kontroll.

Kommunene har et ansvar for å etterse at betingelsene i konkurransegrunnlaget følges. Ikke minst gjelder dette at kravet om lærlinger etterleves.

Bedriftene er også opptatt av redusert skjemavelde og byråkrati, rask saksbehandling i kommunen og en mer effektiv offentlig sektor. Det offentlige bør i enda større grad benytte seg av private aktører til å bidra med nye løsninger og et forsterket tjenestetilbud.

Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad med hverandre. At offentlige og private virksomheter utfordrer hverandre gjennom konkurranse er positivt fordi det skaper flere alternativer for brukerne. Vi tror at valgmuligheter gir bedre kvalitet og riktig kostnad.

Det er mange spennende og dyktige bedrifter i Ringeriksregionen. Framover må politikerne jobbe for å styrke sitt eksisterende næringsliv og skape muligheter for at det kan etableres nye. Dialog er viktig.

Derfor arrangerer vi politiske verksteder hvor bedriftene kan snakke om hvor skoen trykker. Husk det er bedriftene som gir liv til bygd og by.

Kommentarer til denne saken