- Dette er utrolig spennende og fremtidsrettede planer, sier Mæland til Ringerikes Blad.

Hun synes det er bra at Treklyngen og Arbaflame går sammen om å bruke norsk teknologi, kompetanse og tømmer kombinert med en god miljøprofil.

- Dette kan bety nye arbeidsplasser i en region med lang historie for å lage gull av grønne skoger, legger hun til.

Noe konkret svar på om myndighetene vil gå inn med pengestøtte i prosjektet, får vi ikke.

- Det må satses på innovasjon, kunnskap og teknologi for å utvikle en konkurransedyktig skogindustri for morgendagen. Skognæringen er viktig for Norge og viktig for regjeringen, understreker næringsministeren.