Ola og Olav Tronrud er imponert over hvordan myndighetene i Singapore har etablert flyplass med privat og offentlig virksomhet rundt. Minister Mæland anbefales å ta en titt.

Far og sønn i Tronrud Engineering har i 14 år hatt en meget lik visjon som Seltar Aerospace park i Singapore; nemlig et høyteknologisk miljø ved flystripa på Eggemoen.

Olav Tronrud snurrer film. Næringsprosjektet med flyplass i Asia fremstår som rene idyllen. Deretter får vi se Tronruds film som presenterer visjonen for Eggemoen. De er faktisk ganske like.

- Vår film ble laget først, smiler de to Tronrudene.

- Vi har tenkt langsiktig og helhetlig hele veien, sier Olav Tronrud.

Seletar Aerospace park

Ola Tronrud har stor tro på å lære av andre. Han både drar på bedriftsbesøk og tar imot gjester – også konkurrenter – på Eggemoen.

- Når jeg besøker bedrifter ser jeg både på det som fungerer bra og det som fungerer dårlig. En blir blind hjemme, sier industrigründeren.

Også i Singapore har det blitt besøk hos andre virksomheter. Ikke så unaturlig, da Tronrud har et Singapore-kontor med fem ansatte og et datterselskap – en fabrikk med 1.100 ansatte i landet.

- Singapore er et lite land og har begrenset med naturressurser. De må bygge opp industrien og skape verdier. Landets myndigheter er flinke til å legge forholdene til rette for næringsliv-et.

Myndighetene bestemte seg for å bygge en ny flyplass og å etablere næringspark rundt.

- En del av virksomhetene i Seletar er offentlige og på flyplassen gjøres teknisk arbeid og vedlikehold på fly. Sånn kunne vi også gjøre i Norge.

Se video av Seletar Aerospace park til høyre for artikkelen!

Statlig aktivitet

Litt trått har det gått med Eggemoen-visjonen. Å få med seg politikere på store planer er ikke alltid like enkelt.

Tronrud viser til Kongsberg og Raufoss, hvor det har blitt «født» ny teknologisk industri ut fra statlig aktivitet.

- Når en bygger opp kunnskap vil det alltid føre til verdiskapning. Langs kysten i vest og i nord har vi olje. Det indre Østland har behov for nye teknologibedrifter og arbeidsplasser. Det er viktig å bygge ut industri på et bredere felt.

Næringsminister Monica Mæland anbefales å lære av Seltar-prosjektet.

- Myndighetene må se mulighetene og kan engasjere seg ved å etablere statlig aktivitet på Eggemoen. En viktig oppgave er å legge til rette for vekst i næringslivet.

Men senior Tronrud er offensiv. Flystripa er for lengst på plass. Flere selskaper er etablert på området og en hangar er fylt med fly og helikoptre.

- Gardermoen, Rygge og Torp er ruteflyplasser. Eggemoen skal drive med blant annet vedlikehold. Mange har vært opptatt av flystøy, men det blir ikke mye flystøy ved vedlikehold.