– Dette er en sak som er viktig for videre vekst og næringsutvikling på Ringerike, og NHO Buskerud har i flere sammenhenger tatt til orde for at denne skatten må fjernes. Det er svært gledelig at de fire partiene har blitt enige om å fjerne maskinskatten og prioritere norske arbeidsplasser, sier regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Buskerud.

Eiendomsskatt på verk og bruk skal gradvis fjernes. I juni sa NHO og Treklyngen at svindyr skatteregning skremmer investorer bort fra Ringerike.

– Det viktigste for Norge framover er å skape flere arbeidsplasser – det er nødvendig for å sikre velferden. Å fjerne maskinskatten er et av mange svar på denne utfordringen. Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter, sier regiondirektøren i NHO Buskerud.

 

– Nå vil både investorer og etablerte bedrifter på Ringerike kunne glede seg over at den uforutsigbare maskinskatten gradvis forsvinner, sier Berg.

Les også

Grete Karin Berg: Hvordan skape arbeidsplasser?