Gå til sidens hovedinnhold

Må satse på fastlandsnæring

Artikkelen er over 7 år gammel

Både Ringerike Utvikling (RU) og Ringerike Næringsforum (RNF) har store forventninger til vår nye næringsminister.

- Det er grunn til å forvente og håpe at regjeringen vil gjøre det den etter vår mening MÅ gjøre, nemlig en kraftig opptrapping av satsingen på fastlandsindustrien og andre fastlandsnæringer, sier Jan Erik Gjerdbakken i RNF.

- Herunder vil det være nødvendig å lempe på rigide lover og regler, inkludert skatter og avgifter, som virker dempende på nye investeringer og veksten i fastlandsnæringene. En gren på samme tre er en uttrykt sterkere satsing på forskning, utvikling og innovasjon. Virkemiddelapparatet bør innrettes i forhold til ønsket måloppnåelse, fastslår Gjerdbakken.

Jørgen Moe, daglig leder i RU, er enig:

- Dersom regjeringen mener alvor med å utvikle og satse på fastlandsindustrien, for en mindre oljeavhengig økonomi, må de anerkjenne satsinger som Treklyngen, som er det viktigste prosjektet for skogbasert næring i kongeriket, samt den enestående industrielle satsingen som Eggemoen Technology and Aviation park representerer.

For fastlandsindustrien, og skognæringen spesielt, representerer vår regionen en enestående kombinasjon av evne, kunnskap og vilje, sier Moe.

Næringspolitikk er vanskelig å «se» isolert.

- Grensesnittet mellom næringspolitikk og hva som har en annen definisjon, er hårfin og kanskje mest egnet for å dele det politiske ansvaret.

Et slik eksempel er infrastruktur og samferdsel. Det samme kan sies også om andre områder, for eksempel utdanning. For ikke å snakke om skatte- og avgiftspolitikk.

Alt dette og mere til, tilhører en helhetlig politikk som er svært så avgjørende for næringslivets rammevilkår og vekststimuli, sier Jan Erik Gjerdbakken i RNF.

- Samferdselspolitikk er også næringspolitikk. I drakampen om de store samferdselsprosjektene, må næringsministeren sette klar dagsorden!

Ringeriksbanen og E16 fra Sandvika til Hønefoss og fra Gardermoen, via Jevnaker til Hønefoss, vil sikre verdiskaping langs hele aksen samt sikre den viktige øst/vest-forbindelsen i Norge, kommenterer Moe, som også er opptatt av verdiskapningens avhengighet av kompetanse:

- Stimuler til at vi får mer av rett kompetanse. Aktiv innsats på alle nivåer, fagskole/VGS, høyskole og universitet, er nødvendig for at vi kan sikre også fremtidig verdiskapingen, utenfor norsk sokkel.

På Ringerike ønsker vi, sammen med våre skoler og høyskolen, å ta et utvidet ansvar, reklamerer Jørgen Moe i RU.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.