(Siste)

De tar også mer ansvar for å tilegne seg kunnskap, men likevel er det færre kvinner som ønsker å bli lenge der de er.

Det viser en omfattende studie som analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work Institute har gjennomført blant 2031 ledere i norske virksomheter.

Kjemper hardere

– At flere kvinnelige ledere opplever jobben som mer meningsfull tror jeg kan skyldes at kvinner har måttet jobbe hardere for å komme til sine lederposisjoner, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i ledelsesorganisasjonen Lederne.

– Når man kjemper hardt og når målet, oppleves nok jobben som ekstra meningsfull.

Store forskjeller

Undersøkelsen avdekker store forskjeller når det gjelder kvinnelige og mannlige ledere.

Mens 84 prosent av de kvinnelige lederne oppgir at de opplever arbeidet sitt som «mer enn jobb», svarer bare 76 prosent av mennene det samme.

Videre viser studiene at kvinnene er betydelig mer opptatt av å tilegne seg ny kunnskap. De mener også at bedriften de jobber i, bidrar til noe positivt i samfunnet.

Framtidens ledere

– Dette viser at kvinnelige ledere er mer på linje med det vi anser som sentrale holdninger i møte med framtidens arbeidsliv enn sine mannlige kolleger, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Institute.

– Det å være på hugget, se muligheter og søke ny kunnskap, er egenskaper vi opplever som meget verdifulle på de beste arbeidsplassene.

Kunnskap

Jan Olav Brekke tror mange kvinnelige ledere ønsker å tilegne seg mest mulig kunnskap når de først er blitt ledere, fordi de vil være best mulig kvalifisert til jobben de skal gjøre.

– I tillegg er det slik at kvinnelige ledere jevnt over er yngre enn de mannlige, og at de av den grunn også generelt sett har mer formell kompetanse enn sine mannlige kolleger, sier han.

Jobbshopping

Selv om kvinner tar mer ansvar for egen læring og opplever jobben som mer meningsfull, svarer færre kvinner at de ønsker å bli lenge i bedriften.

Både Krohn Falck og Brekke tror dette kan bety at de kvinnelige lederne krever mer av sine arbeidsgivere.

– Jeg tror kvinner som stiller høye krav til seg selv som leder, også stiller høye krav til egen arbeidsplass, sier Brekke.

– Når flere av de kvinnelige lederne svarer at de ser på arbeidet som mer enn en jobb, er de sannsynligvis også sterkere opptatt av nye utfordringer på arbeidsplassen enn hva menn er, sier han. (ANB)