Gå til sidens hovedinnhold

Kriminelle vektere slipper unna

Artikkelen er over 11 år gammel

Nesten 100 vektere er anmeldt for kriminelle forhold, men flere slipper unna på grunn av dårlig kontroll.

(Siste)

Fagbladet Politiforum avslører i sitt siste nummer at politiets kontroll av vaktselskapene er svært mangelfull.

Mer enn 10.000 personer jobber som vektere i Norge, og det er de 27 politidistriktene rundt om i landet som har ansvar for å sjekke vandelen til vekterne i sitt område.

– Vi har lenge ønsket at politiet skal styrke sin kontroll av vekterne, sier Rolf Gunnar Reisænen, direktør for vaktvirksomheten i sikkerhetsselskapet G4S.

– En gang i året får vi oppdatert politiattesten til alle våre ansatte, men det er vanskelig for oss å fange opp ting som eventuelt skjer med ansatte mellom disse kontrollene. Vi er avhengige av at politiet tipser oss, men dette slurves det mye med.

90 granskes i Sør-Trøndelag

I 2008 unnlot seks politidistrikter å sjekke vandelen til vekterne. Politiforum har innhentet resultatet av årets kontroller fra fire av disse seks distriktene.

To av dem, med ansvar for å kontrollere flere enn 1700 vektere, har avdekket at vaktselskap nå har ansatte som er anmeldt for kriminelle forhold.

De to politidistriktene gjennomførte vandelskontroll av vekterne først etter at de fikk en irettesettelse fra Riksrevisjonen. Sør-Trøndelag politidistrikt hadde da ikke sjekket vandelen til vekterne på tre år.

– Vandelskontrollen i distriktet viser at 90 vektere og ordensvakter er lagt inn i straffesaksregisteret for ulike forhold. Vi holder nå på å vurdere om disse personene er skikket til å arbeide i sikkerhetsbransjen, sier politibetjent Monica Tranø i Sør-Trøndelag politidistrikt til Politiforum.

De som er lagt inn i straffesaksregisteret er enten domfelt, bøtelagt, under etterforskning eller kan ha fått saken mot seg henlagt.

Skandaleavsløringer

I likhet med de fleste andre politidistrikt gir Sør-Trøndelag vektere som er dømt for vold, sedelighet, narkotika og alvorlig økonomisk kriminalitet de siste fem årene, en anmerkning på vandelsattesten. Disse personene regnes som uegnet til å jobbe i sikkerhetsbransjen.

Helgeland politidistrikt, som har ansvar for å sjekke 20 vektere, fant at tre av disse var dømt for kriminelle forhold i løpet av den siste femårsperioden. Ifølge John Helge Vang, som er politiinspektør for fellesoperativ avdeling i distriktet, er to av disse dømt for legemsfornærmelse og en for drukkenskap.

– Vi har gitt beskjed til vaktselskapene det gjelder og vil følge dette opp, sier Vang.

I likhet med de andre politidistriktene som har slurvet med vandelssjekken av vekterne, forklarer Vang dette med manglende ressurser.

Politiets sviktende kontroll skjer til tross for flere tidligere skandaleavsløringer av at volds- og sedelighetsdømte har fått jobb innen sikkerhetsbransjen. Myndighetene reagerte med løfter om innskjerping av regler og rutiner.

– Alvorlig

– Det er alvorlig at myndighetene fortsatt ikke har god nok kontroll med denne bransjen, sier Høyres justispolitiske talsmann, Andre Oktay Dahl.

– Kriminelle har et særlig insentiv til å bli vektere for å få tilgang på sensitiv informasjon. Jeg har etterlyst bedre kontroll av bransjen i over fire år, så det er grunn til å etterlyse effekten av de tiltakene som regjeringen sier den har iverksatt, sier han.

En ny lov om vaktvirksomhet ble vedtatt i fjor sommer, men vil ikke bli gjort praktisk gjeldende før nye forskrifter er utarbeidet. En prosess som vil ta ytterligere ett år.

Stortinget har også foreslått at Politidirektoratet (POD) bør opprette et sentralt vaktselskapregister, uten at dette er gjort. POD forklarer dette med at de ennå ikke har tatt stilling til om det må anskaffes et helt nytt register, eller om noen eksisterende registre kan modifiseres til et vaktselskapregister. (ANB)