Dette er de største bedriftene på Hadeland: 40 bedrifter omsetter for mer enn 50 millioner kroner

Jevnaker-bedriften Andritz Hydro er fortsatt nest størst.