Knut Stubben fra KrF skrev tidligere om handlingsplanen mot abort. Jeg mener at kristenkonservative politikere fra KrF ikke har noe rett til å bestemme over kvinners kropp.

LES OGSÅ:En handlingsplan med KrF-avtrykk | Knut Stubben

Denne handlingsplanen inneholder flere punkter som jeg er enig i.

Det er bra at regjeringen vil utvide aldersgrensen for subsidiert langtingsvirkende prevensjon opp til 24 år, selv om de gjerne kunne utvidet det enda lengre.

Grønn Ungdom vil faktisk ha gratis prevensjon helt til man fyller 30 år.

Lavere tall?

Selv om jeg er enig i flere av punktene, så er det noe jeg reagerer på. Målet for handlingsplanen er at aborttallene skal være en tredel lavere i 2024, sammenlignet med det de var i 2014.

Jeg mener det i seg selv er galt. Det skal ikke være et mål at færrest mulig skal ta abort. Hvis en kvinne ønsker å ta abort, så er det noe hun velger å gjøre. Det er ikke noe mannlige politikere i KrF skal bry seg om.

Stubben skriver i innlegget at det er en stor påkjenning for en kvinne å gå igjennom en abort. Jeg tror også at det er en stor påkjenning, og for mange kan være tøft. Grunnen til det er at mange føler de gjør noe galt når de tar abort. Det gjør de ikke!

Å ta abort er helt greit

Å ta abort er helt greit, og ikke noe en kvinne på noen måte bør skamme seg over.

Kan ikke KrF begynne å bry seg om viktige saker, og ikke gjentatte ganger prøve å innskrenke kvinners rettigheter. For Knut Stubben, og resten av KrF – dere skal ikke bry dere om hva en kvinne gjør med sin kropp.

Velger en kvinne å ta abort, så skal hun få lov til det. Hun skal ikke gjentatte ganger få høre fra politikere i KrF, om hvor galt de synes det er. For det er ingenting som er galt ved å ta abort.

Jeg er glad for å være med i Grønn Ungdom, som aldri vil godta et eneste forsøk på å innskrenke abortloven. Istedenfor å innskrenke abortloven, bør vi heller øke grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

Bare fem prosent av alle aborter blir tatt etter uke 12. Vi vet også at nemndbehandling er en ekstremt belastning for kvinnene.

Kan ta egne valg

Jeg har tillit til at kvinner kan ta egne valg, men dessverre så har ikke KRF det. Gammeldagse og kristenkonservative politikere i KrF skal ikke bry seg om hva kvinner gjør med sin kropp.

Det er rart at politikere som Knut Stubben tror han har noe som helst rett til å bestemme over hva en kvinne skal gjøre med sin kropp, for det har han faktisk ikke.

Så KrF, hvorfor er det så viktig for dere at kvinner ikke skal få ta egne valg?