Det har vært delte meninger blant befolkningen i Ringerike om Ringeriksbanen og om høyhus. Det er mange motstandere og tilhengere av begge disse prosjektene.

Når det gjelder kommunenes initiativ til - Gjennom Viul Kraft AS - å redusere vannstanden i Randselva ned til 1/3 av dagens nivå, er det mistenkelig stille.

Det er gjort investeringer i millionklassen i brygger, merking av elveløp og mudring. Nå vil ikke båter kunne komme opp elva og elvelangs blir til bekkelangs.

Når det lanseres et prosjekt som er så ekstremt som å legge Randselva i rør i et helt annet løp enn i dag, regner folk flest med at det ikke kan være sant.

Men nå må dere være våkne! Kommunene - med Ringerike kommune i spissen (50 prosent eier) - mener dette på fullt alvor.